B. Pharmacy Preparation Books Combo & Mock Test Series , B. Pharmacy Textbook

B. Pharmacy Preparation Books Combo & Mock Test Series , B. Pharmacy Textbook (Total 382 Products)
View: 
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. K. G. Bothara
73701 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Dr. Ashok A. Hajare
59986 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Pharmacognosy - I

Pharmacognosy - I

By S. B. Gokhale, Dr. C. K. Kokate, A. P. Purohit
40546 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry

Pharmaceutical Inorganic Chemistry

By Dr. K. G. Bothara
34252 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Industrial Pharmacy - I

Industrial Pharmacy - I

By Dr. Ashok A. Hajare
26948 Views
Price: ₹256.50
MRP ₹385.00
You save : ₹128.50
33% Off
Pharmaceutical Microbiology

Pharmaceutical Microbiology

By Dr. Kuntal Das
26410 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Pharmaceutical Engineering

Pharmaceutical Engineering

By Meera Singh
26300 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Human Anatomy And Physiology - I

Human Anatomy And Physiology - I

By Dr. N. B . Sridhara Murthy, Sowmya B. A.
24397 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Pharmaceutical Quality Assurance

Pharmaceutical Quality Assurance

By Prof. Manohar A. Potdar
21746 Views
Price: ₹209.95
MRP ₹315.00
You save : ₹105.05
33% Off
Physical Pharmaceutics - II (Practical)

Physical Pharmaceutics - II (Practical)

By Dr. Ashok A. Hajare
21268 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - I

Pharmaceutical Organic Chemistry - I

By Mrs. Bidya Bhushan
18525 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Medicinal Chemistry-I (Second Year B.Pharm Sem IV)

Medicinal Chemistry-I (Second Year B.Pharm Sem IV)

By Dr. K. G. Bothara
17044 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Human Anatomy And Physiology - II

Human Anatomy And Physiology - II

By Dr. S. B. Bhise, Dr. A. V. Yadav
15669 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Remedial Mathematics

Remedial Mathematics

By Dr. H. R. Bhapkar
15569 Views
Price: ₹87.40
MRP ₹115.00
You save : ₹27.60
24% Off
Physical Pharmaceutics-I (PCI Syllabus)

Physical Pharmaceutics-I (PCI Syllabus)

By Meera Singh
15099 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Medicinal Chemistry - III

Medicinal Chemistry - III

By Dr. K. G. Bothara
14302 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III Simplified

Pharmaceutical Organic Chemistry - III Simplified

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar
13903 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Biochemistry

Biochemistry

By Dr. Kuntal Das
12450 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Pharmaceutical Biotechnology

Pharmaceutical Biotechnology

By Dr. Chandrakant Kokare
10879 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Pharmacognosy - IV

Pharmacognosy - IV

By S. B. Gokhale, Dr. C. K. Kokate, A. P. Purohit
10492 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Communication Skills

Communication Skills

By Sambhaji Budhavale
10403 Views
Price: ₹64.60
MRP ₹85.00
You save : ₹20.40
24% Off
Medicinal Chemistry - II

Medicinal Chemistry - II

By K. G. Bothara
10168 Views
Price: ₹183.35
MRP ₹275.00
You save : ₹91.65
33% Off
Pharmacognosy And Phytochemistry - I

Pharmacognosy And Phytochemistry - I

By Dr. Kuntal Das
10189 Views
Price: ₹143.45
MRP ₹215.00
You save : ₹71.55
33% Off
Pharmaceutical Analysis Volume - I

Pharmaceutical Analysis Volume - I

By Dr. A. V. Kasture, Dr. K. R. Mahadik, Late Dr. S. G. Wadodkar, Dr. H. N. More
9869 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Pathophysiology For Pharmacists

Pathophysiology For Pharmacists

By Dr. S. B. Bhise, Mrs. M. S. Bhise, Dr. Archana M. Navale
9338 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Social And Preventive Pharmacy

Social And Preventive Pharmacy

By Sourabh Kosey, Sanjay Nagdev, Ashish Budhrani
8856 Views
Price: ₹96.90
MRP ₹135.00
You save : ₹38.10
28% Off
Human Anatomy And Physiology - I

Human Anatomy And Physiology - I

By Dr. S. B. Bhise, Dr. A. V. Yadav
8728 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Sanjar Alam, Prof. (Dr.) Jagannath Sahoo, Ms. Shikha Sharma
8248 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Pharmacognosy And Phytochemistry - II

Pharmacognosy And Phytochemistry - II

By S. B. Gokhale, Mrs. Aditi Kulkarni - Joshi
7842 Views
Price: ₹76.95
MRP ₹115.00
You save : ₹38.05
33% Off
Herbal Drug Technology

Herbal Drug Technology

By Dr. V. M. Shinde, Mrs. K. S. Bodas - Yadav
7738 Views
Price: ₹216.60
MRP ₹325.00
You save : ₹108.40
33% Off