B. Pharmacy Preparation Books Combo & Mock Test Series , B. Pharmacy Lab Manuals

B. Pharmacy Preparation Books Combo & Mock Test Series , B. Pharmacy Lab Manuals (Total 76 Products)
View: 
Physical Pharmaceutics - I (Practical Book)

Physical Pharmaceutics - I (Practical Book)

By Dr. A. A. Hajare
28307 Views
Price: ₹39.00
MRP ₹55.00
You save : ₹16.00
29% Off
Pharmaceutical Analysis (Practical Book)

Pharmaceutical Analysis (Practical Book)

By Dr. Suresh M. Jain, Dr. Vandana B. Patel
12108 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
11094 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹120.00
You save : ₹36.00
30% Off
A Practical Book Of Pharmacognosy And Phytochemistry - II

A Practical Book Of Pharmacognosy And Phytochemistry - II

By Mayur R. Bhurat, Dr. Md. Rageeb Md. Usman, Dr. M. N. Qureshi
6295 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹80.00
You save : ₹24.00
30% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified (Practical Book)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified (Practical Book)

By Dr. K. S. Jain, J. N. Kadam, M. G. Shinde
5870 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
A Practical Book Of Herbal Drug Technology

A Practical Book Of Herbal Drug Technology

By Dr. Mrs. Varsha Tiwari
4969 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
A Practical Book Of Medicinal Chemistry – III (Practical)

A Practical Book Of Medicinal Chemistry – III (Practical)

By Dr. Sunila T. Patil, Dr. Md. Rageeb Md. Usman, Dr. Parloop A. Bhatt
4689 Views
Price: ₹39.00
MRP ₹55.00
You save : ₹16.00
29% Off
Human Anatomy & Physiology - II (Practical)

Human Anatomy & Physiology - II (Practical)

By Prof. (Dr.) Mahesh Prasad, Dr. Antesh Kumar Jha, Mr. Ritesh Kumar Srivastav
4555 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
A Practical Book Of Pharmacology - III

A Practical Book Of Pharmacology - III

By Dr. Manjunatha P. Mudagal, Mr. T. Hari Babu
4476 Views
Price: ₹39.00
MRP ₹55.00
You save : ₹16.00
29% Off
A Practical Book Of Pharmacology - I

A Practical Book Of Pharmacology - I

By Dr. Mandeep Kumar Arora
4217 Views
Price: ₹46.00
MRP ₹65.00
You save : ₹19.00
29% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

By Dr. Jyoti Gupta, Mohit Sanduja, Madhuri Grover
3957 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹90.00
You save : ₹27.00
30% Off
Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

By Prof. Md. Rageeb Md. Usman, Prerna N. Jadhav, Prof. (Dr.) Neelesh Chaubey, Dr. Mohammed Zuber Shaikh
3591 Views
Price: ₹44.00
MRP ₹110.00
You save : ₹66.00
60% Off
Biochemistry (Practical Book)

Biochemistry (Practical Book)

By Dr. (Mrs). P. H. Agarkar, Dr. Y. A. Kulkarni, Dr. V. L. Maheshwari, Dr. S. J. Surana
2929 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

By Dr. D. K. Jain, Dr. Dheeraj T. Baviskar, Dr. G.N. Darwhekar
2908 Views
Price: ₹77.00
MRP ₹110.00
You save : ₹33.00
30% Off
Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

By Prof. Chandrakant Kokare
2836 Views
Price: ₹88.00
MRP ₹125.00
You save : ₹37.00
30% Off
Pharmaceutical Engineering (Practical Book)

Pharmaceutical Engineering (Practical Book)

By Sunil R. Bakliwal, Dr. Bhushan R. Rane, Dr. Ashish S. Jain
2752 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
A Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

A Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

By Ganesh S. Shinde, Dr. Ravindra S. Jadhav, Dr. Rahul K. Godage, Someshwar D. Mankar
2742 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Experimental Pharmacology - III

Experimental Pharmacology - III

By Dr. Ghanshyam Panigrahi, Dr. Arjun Patra
2620 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹135.00
You save : ₹40.50
30% Off
Practical Manual Of Pharmaceutical Engineering

Practical Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Mrs. B. Jeevana Jyothi
2597 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
A Practical Book Of Pharmacology II

A Practical Book Of Pharmacology II

By Dr. Manjunatha P. Mudagal, Mrs. Pamba Priyanka
2448 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹70.00
You save : ₹17.00
24% Off
Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Mr. Suresh G. Sudke
2418 Views
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off
A Practical Book Of Remedial Biology

A Practical Book Of Remedial Biology

By Dr. Monika Sachdeva, Prof. Rajesh Dholpuria
2353 Views
Price: ₹39.00
MRP ₹55.00
You save : ₹16.00
29% Off
Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

By Dr. Abhishek Tiwari
2172 Views
Price: ₹90.00
MRP ₹120.00
You save : ₹30.00
25% Off
A Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

A Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Suresh G. Sudke
2153 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹140.00
You save : ₹42.00
30% Off
A Practical Book Of Pharmacology - III

A Practical Book Of Pharmacology - III

By Dr. Rupesh K. Gautam, Baljinder Singh
2113 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹40.00
You save : ₹12.00
30% Off
A Practical Book Of Pharmacognosy And Phytochemistry I

A Practical Book Of Pharmacognosy And Phytochemistry I

By Dr. (Mrs.) Varsha Tiwari, Dr. Shamim Ahmad
2072 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹90.00
You save : ₹27.00
30% Off
Practicals In Modern Pharmaceutical Instrumental Analysis

Practicals In Modern Pharmaceutical Instrumental Analysis

By Anurekha Jain
2071 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹140.00
You save : ₹42.00
30% Off
A Practical Book Of Biochemistry

A Practical Book Of Biochemistry

By Surya Prakash
1994 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹75.00
You save : ₹22.00
29% Off
Practical Biochemistry

Practical Biochemistry

By Mrs. P. H. Agarkar, Dr. Jayant S. Kulkarni, Dr. V. L. Maheshwari, Dr. R. A. Fursule
1927 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹140.00
You save : ₹42.00
30% Off
A Practical Book Of Pharmaceutical Analysis

A Practical Book Of Pharmaceutical Analysis

By Dr. Puspendra Kumar
1853 Views
Price: ₹77.00
MRP ₹110.00
You save : ₹33.00
30% Off