Thakur Publication Books

Thakur Publication Books (Total 78 Products)
View: 
Pharmaceutical Biotechnology

Pharmaceutical Biotechnology

By Dr. S. Jayaraman, Dr. Richa Ohri, Dr. Pankaj Verma
30 Views
Price: ₹108.00
MRP ₹180.00
You save : ₹72.00
40% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. Pankaj Mishra, Dr. Pragnesh Patani, Dr. K. V. Otari
13 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Pharmacognosy & Phytochemistry - II

Pharmacognosy & Phytochemistry - II

By Dr. K. Prabhu, Dr. G. Arunachalam
10 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Pharmaceutical Jurisprudence

Pharmaceutical Jurisprudence

By Dr. Rajat Kumar Kar, Dr. T. Purushoth Prabhu, Dr. Kunal N. Patel
20 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹160.00
You save : ₹64.00
40% Off
Medicinal Chemistry - II

Medicinal Chemistry - II

By Dr. Selvakumar. S, Dr. Sachin J. Dighade, Dr. R. Srinivasan
9 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Industrial Pharmacy - I

Industrial Pharmacy - I

By Dr. K. L. Senthilkumar, Dr. Atishkumar Shrikisan Mundada, Dr. Rani S. Kankate
6 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Dr. V. Ganesan, Dr. Geeta Aggarwal
15 Views
Price: ₹111.00
MRP ₹185.00
You save : ₹74.00
40% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. Arvind N. Lumbhani, Dr. G. Geetha, Dr. Arvind Kumar Singh
6 Views
Price: ₹72.00
MRP ₹120.00
You save : ₹48.00
40% Off
Pharmaceutical Microbiology

Pharmaceutical Microbiology

By Dr. R. Manivannan, Dr. Brijesh Singh, Dr. Yogesh Kumar Kantilal Patel
5 Views
Price: ₹129.00
MRP ₹215.00
You save : ₹86.00
40% Off
Pharmaceutical Engineering

Pharmaceutical Engineering

By Dr. M. Senthil Kumar, Dr. Parag A. Kulkarni
6 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹190.00
You save : ₹76.00
40% Off
Remedial Mathematics

Remedial Mathematics

By Pawan Kumar Sharma
9 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Remedial Biology

Remedial Biology

By Dr. K. K. Sharma, Prof. Hina Chadha
8 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹160.00
You save : ₹64.00
40% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Dinesh Kumar Sharma, Dr. Shilpa P. Chaudhari, Dr. Santanu Mallik
6 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹160.00
You save : ₹64.00
40% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry

Pharmaceutical Inorganic Chemistry

By Dr. Rajesh J. Oswal, Dr. Naresh Singh Gill, Dr. Mukesh Kumar Kumawat
5 Views
Price: ₹69.00
MRP ₹115.00
You save : ₹46.00
40% Off
Pharmaceutical Analysis - I

Pharmaceutical Analysis - I

By Dr. (Prof.) Vitthal Vishram Chopade, Prof. (Dr.) P.M. Patel
11 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹160.00
You save : ₹64.00
40% Off
Human Anatomy & Physiology - I

Human Anatomy & Physiology - I

By Dr. Virendra Kumar, Dr. Prafulla P. Adkar-Patil
7 Views
Price: ₹117.00
MRP ₹195.00
You save : ₹78.00
40% Off
Communication Skills

Communication Skills

By Dr. Prashant Kalshetti, Dr. Anuj Kumar Sharma
11 Views
Price: ₹78.00
MRP ₹130.00
You save : ₹52.00
40% Off
Marketing Management

Marketing Management

By Dr. Manjusha S. Kadam, Dr. Mahendra D. Ingole 
12 Views
Price: ₹108.00
MRP ₹180.00
You save : ₹72.00
40% Off
Start Up And New Venture Management

Start Up And New Venture Management

By (Prof.) Dr. Atul Kapdi, Dr. Pankaj Kumar Ambadas Anawade, Mrs. Vinita Ahire Kale
4 Views
Price: ₹105.00
MRP ₹175.00
You save : ₹70.00
40% Off
Business, Government & Society

Business, Government & Society

By Dr. Jayashree V. Bhalerao, Dr. Kalpana Lodha
13 Views
Price: ₹90.00
MRP ₹150.00
You save : ₹60.00
40% Off
Operations & Supply Chain Management

Operations & Supply Chain Management

By Dr. Preeti Mahesh Kulkarni, Ankita Arjun Wagh
8 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹190.00
You save : ₹76.00
40% Off
Consumer Behaviour

Consumer Behaviour

By (Dr.) Prof. Shruti V. Joshi, Prof. Rizwan Ahmed Mushtak Ahmed Shaikh
6 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Marketing Research

Marketing Research

By Dr. Subhash Jagannath Jadhav, Dr. Shastri Jayant Haripant, Prof. Pramod Gorakhnath Jadhav
8 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Financial Management

Financial Management

By Dr. B. N. Gupta Ravi, Pravin Subhash Gosavi
9 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹200.00
You save : ₹80.00
40% Off
Universal Human Values And Professional Ethics

Universal Human Values And Professional Ethics

By Dr. Saroj Kumar, Prof. Sheenu Nayyer
5 Views
Price: ₹72.00
MRP ₹120.00
You save : ₹48.00
40% Off
Entrepreneurship Development

Entrepreneurship Development

By Dr. Saroj Kumar, Mr. Ujjal Das
8 Views
Price: ₹117.00
MRP ₹195.00
You save : ₹78.00
40% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. Saroj Kumar, Mrs. Veera Thakur
10 Views
Price: ₹93.00
MRP ₹155.00
You save : ₹62.00
40% Off
Marketing of Services

Marketing of Services

By Mohd. Farook Azam, Mr. Amit Kumar
6 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹200.00
You save : ₹80.00
40% Off
Quantitative Techniques In Management

Quantitative Techniques In Management

By Dr. Saroj Kumar, Pravesh Kumar Singh
7 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹210.00
You save : ₹84.00
40% Off
Marketing Management - II

Marketing Management - II

By Dr. Saroj Kumar, Ujjal Das
7 Views
Price: ₹93.00
MRP ₹155.00
You save : ₹62.00
40% Off