समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज)

समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज)

730 Views
MRP : ₹200.00
Price : ₹133.00
You will save : ₹67.00 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज) - Page 1 समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज) - Page 2 समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज) - Page 3 समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज) - Page 4 समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज) - Page 5

समाजशास्त्र (गुन्हा आणि समाज) by प्रा. डॉ. भाऊसाहेब सोनवणे, प्रा. वाल्मिक जगताप, प्रा. डॉ. विजय जाधव, प्रा. वाल्मिक इंडसे
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने टी. वाय. बी. ए. समाजशास्त्र (G-3) पेपरच्या अभ्यासक्रमात या शैक्षणिक वर्षात सुधारणा घडवून आणली. 'गुन्हा आणि समाज' हा पेपर नव्याने सुरु करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या सुधारणांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. गुन्हा आणि समाज या विषयासंदर्भात अनेक संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रस्तुत पुस्तकात गुन्हा आणि समाज यातील संबंधांचे विवेचन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students.
Table of Content:

1. Concept of Crime

2. Approaches to Crime

3. Major Forms of Crime in India

4. Changing Profile of Crime

5. New Forms of Crime

6. Recent Trends in Crime : (Meaning and Features)

7. Theories of Punishment

8. Prevention of Crime : Measures and Changing Perspectives

Loved by students