समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

Sold ( 57 times )
16828 Views
MRP : ₹55.00
Price : ₹38.50
You will save : ₹16.50 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - Page 1 समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - Page 2 समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - Page 3 समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - Page 4 समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - Page 5

पसमग्रलक्षी अर्थशास्त्र by डॉ. नंदिनी वेल्हणकर, प्रा. जोत्स्ना खस. गुरव, प्रा. सीमा उघाडे
Book Summary:

मुंबई विद्यापीठातील बी.ए. भाग-1 या वर्गातील विद्यार्थी व अभ्यासू प्राध्यापकांच्या हाती *समग्रलक्षी अर्थशास्त्र संद्छल्पना आणि व्याख्या' (शला० उत्माग०8) सेमिस्टर ॥ साठीचे हे पुस्तक देताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे आणि खूप समाधानही वाटत आहे. बी.ए. भाग-] च्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार हे पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तव्छात विषयाची मांडणी करताना अभ्यासक्रमाचे ध्येय साध्य होण्याच्या हेतूने यातील भाषा सोपी व सुटसुटीत ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students