आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल

आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल

( 55 )
Sold ( 56 times )
6907 Views
MRP : ₹50.00
Price : ₹35.00
You will save : ₹15.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.A - Bachelor of Arts books by Nirali Prakashan
ISBN 9789351644347
Author: प्रा. टी. व्ही. जेटीथोर
Number of Pages 120
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल - Page 1 आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल - Page 2 आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल - Page 3 आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल - Page 4 आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल - Page 5

आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल by प्रा. टी. व्ही. जेटीथोर
Book Summary:

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या द्वितीय वर्ष कला या वर्गासाठी सामान्य भूगोल (General Geography) या विषयाच्या अभ्यासक्रमानुसार लिहिलेले हे पुस्तक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक- मित्रांच्या हाती देताना मला मनस्वी आनंद होत आहे. 'आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल' या विषयाचे हे पुस्तक विद्यार्थी, अध्यापक आणि आपत्ती निवारण करणाऱ्या शासकीय, अशासकीय, सेवाभावी मंडळे या सर्वांना उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students