आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947)

आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947)

Sold ( 85 times )
87296 Views
MRP : ₹40.00
Price : ₹28.00
You will save : ₹12.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947) - Page 1 आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947) - Page 2 आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947) - Page 3 आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947) - Page 4 आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947) - Page 5

आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947) by प्रा. युवराज मोरघा, प्रा. संध्या शिरोडकर
Book Summary:

मुंबई विद्यापीठातील बी.ए. भाग-1 या वर्गातील विद्यार्थी व अभ्यासू प्राध्यापकांच्या हाती 'आधुनिव्छ भारताचा इतिहास : 1857-1947 हे सेमिस्टर 1 साठीचे पुस्तक देताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे. बी.ए. भाग - 1, सत्र 1 च्या विद्यार्थ्यांसाठी 'आधुनिक भारताचा डइतिहास' : 1857 - 1947 या अभ्यासक्रमाची एकूण चार घटव्छांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. आधुनिक भारताचा डृतिहास हा विषय अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडण्यात आला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students