• इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206)
44% Off

इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206)

By प्रा. डॉ. सौ. अरुणा अर्जुन मोरे, Prof. Dr. Bharati Shankarrao Navathar, Prof. Dr. Swati Vikas Kalbhor, प्रा. जमाल वजीरभाई शेख more
39 Views
Selling Price : ₹128.80
MRP : ₹230.00
You will save : ₹101.20 after 44% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE20 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order
  • Snapshot
  • About the book
इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206) - Page 1 इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206) - Page 2 इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206) - Page 3 इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206) - Page 4 इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206) - Page 5

इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206) by प्रा. डॉ. सौ. अरुणा अर्जुन मोरे, Prof. Dr. Bharati Shankarrao Navathar, Prof. Dr. Swati Vikas Kalbhor, प्रा. जमाल वजीरभाई शेख
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने एस. वाय. बी. ए. इतिहास (S-1)) पेपरच्या अभ्यासक्रमात या शैक्षणिक वर्षात सुधारणा करण्यात आली आहे. 'प्राचीन भारत (इ.स. पूर्व ३००० ते. इ.स. १२०६) हा पेपर नव्याने सुरु करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या बदलांची अंबलबजावणी जून २०१४ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्‍त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्राचीन भारताच्या इतिहासाबाबत अनेक संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रस्तुत पुस्तकात प्राचीन भारताच्या इतिहासावर सर्वांगीण,प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students.
Table of Content:

1. Sources for the study of Ancient Indian History

2. Conceptual study of Ancient Indian History

3. The Harappan Civilization

4. Vedic Culture

5. Economic and Religious Transformation

6. The Mauryan Empire

7. Satvahans

8. The Age of Imperial Guptas

9. Harshavardhana and his Achievements

10. South Indian Dnyansties and their Socio Cultural Life

 

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!