• इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960)
44% Off

इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960)

By प्रा. डॉ. स्नेहल एन. सोनवणे, प्रा. डॉ. सौ. अरुणा अर्जुन मोरे, प्रा. अभिमान माधवराव बिहारी, Prof. Savitri Dattatray Jadhav more
69 Views
Selling Price : ₹120.40
MRP : ₹215.00
You will save : ₹94.60 after 44% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE20 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order
  • Snapshot
  • About the book
इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960) - Page 1 इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960) - Page 2 इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960) - Page 3 इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960) - Page 4 इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960) - Page 5

इतिहास आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (1818 ते 1960) by प्रा. डॉ. स्नेहल एन. सोनवणे, प्रा. डॉ. सौ. अरुणा अर्जुन मोरे, प्रा. अभिमान माधवराव बिहारी, Prof. Savitri Dattatray Jadhav
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने एस. वाय. बी. ए. इतिहास (S-2) पेपरच्या अभ्यासक्रमात या शैक्षणिक वर्षात सुधारणा करण्यात आली आहे. “आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (१८१८ ते. इ. स. १९६०) हा पेपर नव्याने सुरू करण्यात आळा आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१४ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्‍त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाबाबत अनेक संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध आहेत. मात्र, प्रस्तुत पुस्तकात आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासावर सर्वांगीण प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यायुळे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students.
Table of Content:

1. Conceptual Study of Modern Maharashtra

2. Maharashtra in Early 19th Century

3. Socio-Economic & Religious Reformism

4. Institutional Experiments in Socio- Religious Reformism

5. Thoughts and work of Intellectuals

6. Contribution of Maharashtra in Indian Freedom Movement

7. Popular Movements in Maharashtra

8. Maharashtra after independence

 

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!