B. Pharmacy Books , B. Pharmacy Lab Manuals in English

B. Pharmacy Books , B. Pharmacy Lab Manuals in English (Total 67 Products)
View: 
Pharmaceutical Microbiology (Including Practicals)

Pharmaceutical Microbiology (Including Practicals)

By Prof. Chandrakant Kokare
29554 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Physical Pharmaceutics - I (Practical Book)

Physical Pharmaceutics - I (Practical Book)

By Dr. A. A. Hajare
12953 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
4349 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutical Analysis (Practical Book)

Pharmaceutical Analysis (Practical Book)

By Dr. Suresh M. Jain, Dr. Vandana B. Patel
4278 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
A Practical Book Of Human Anatomy And Physiology - I

A Practical Book Of Human Anatomy And Physiology - I

By Prof. (Dr.) Mahesh Prasad, Dr. Antesh Kumar Jha, Mr. Ritesh Kumar Srivastav
2565 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified (Practical Book)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified (Practical Book)

By Dr. K. S. Jain, J. N. Kadam, M. G. Shinde
2575 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

By Prof. Chandrakant Kokare
1605 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

By Dr. D. K. Jain, Dr. Dheeraj T. Baviskar, Dr. G.N. Darwhekar
1418 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

By Prof. Md. Rageeb Md. Usman, Prerna N. Jadhav, Prof. (Dr.) Neelesh Chaubey, Dr. Mohammed Zuber Shaikh
1374 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹110.00
You save : ₹68.20
62% Off
A Practical Book Of Pharmacology - III

A Practical Book Of Pharmacology - III

By Dr. Manjunatha P. Mudagal, Mr. T. Hari Babu
1347 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
Practical Manual Of Pharmaceutical Engineering

Practical Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Mrs. B. Jeevana Jyothi
1164 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Human Anatomy & Physiology - II (Practical)

Human Anatomy & Physiology - II (Practical)

By Prof. (Dr.) Mahesh Prasad, Dr. Antesh Kumar Jha, Mr. Ritesh Kumar Srivastav
1062 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

By Dr. Jyoti Gupta, Mohit Sanduja, Madhuri Grover
1044 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Mr. Suresh G. Sudke
995 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Practicals In Modern Pharmaceutical Instrumental Analysis

Practicals In Modern Pharmaceutical Instrumental Analysis

By Anurekha Jain
855 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Practical Biochemistry

Practical Biochemistry

By Mrs. P. H. Agarkar, Dr. Jayant S. Kulkarni, Dr. V. L. Maheshwari, Dr. R. A. Fursule
864 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Pharmaceutical Engineering (Practical Book)

Pharmaceutical Engineering (Practical Book)

By Sunil R. Bakliwal, Dr. Bhushan R. Rane, Dr. Ashish S. Jain
797 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
A Practical Book Of Medicinal Chemistry – III (Practical)

A Practical Book Of Medicinal Chemistry – III (Practical)

By Dr. Sunila T. Patil, Dr. Md. Rageeb Md. Usman, Dr. Parloop A. Bhatt
783 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
A Practical Book Of Pharmacognosy And Phytochemistry - II

A Practical Book Of Pharmacognosy And Phytochemistry - II

By Mayur R. Bhurat, Dr. Md. Rageeb Md. Usman, Dr. M. N. Qureshi
742 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Biochemistry (Practical Book)

Biochemistry (Practical Book)

By Dr. (Mrs). P. H. Agarkar, Dr. Y. A. Kulkarni, Dr. V. L. Maheshwari, Dr. S. J. Surana
699 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Experimental Pharmaceutics - I

Experimental Pharmaceutics - I

By Dr. Suresh G. Sudke
681 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Practical Pharmaceutics

Practical Pharmaceutics

By S. B. Gokhale, S. G. Gattani, S. R. Bakliwal
605 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
A Practical Book Of Herbal Drug Technology

A Practical Book Of Herbal Drug Technology

By Dr. Mrs. Varsha Tiwari
450 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Pharmaceutical Microbiology : A Laboratory Manual

Pharmaceutical Microbiology : A Laboratory Manual

By Dr. G. Shyam Prasad, Dr. K. Srisailam
438 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹350.00
You save : ₹150.50
43% Off
A Laboratory Manual Of Physical Pharmaceutics

A Laboratory Manual Of Physical Pharmaceutics

By Sadhan Kumar Dutta, Kalyan Kumar Sen
428 Views
Price: ₹155.61
MRP ₹273.00
You save : ₹117.39
43% Off
A Practical Book Of Industrial Pharmacy - I

A Practical Book Of Industrial Pharmacy - I

By Prof. (Dr.) Mahesh Prasad, Dr. Antesh Kumar Jha
432 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
A Practical Book Of Pharmacology - III

A Practical Book Of Pharmacology - III

By Dr. Rupesh K. Gautam, Baljinder Singh
418 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Practical Pharmaceutical Microbiology

Practical Pharmaceutical Microbiology

By Dr. Mona Piplani, Dr. Varinder Singh, Dr. Deepak Prabhakar Bhagwat
403 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Practical Pharmaceutical In-organic Chemistry

Practical Pharmaceutical In-organic Chemistry

By Bayya Subba Rao, V. Alagarsamy
402 Views
Price: ₹235.41
MRP ₹413.00
You save : ₹177.59
43% Off
Practical Handbook Of Pharmaceutical Analysis

Practical Handbook Of Pharmaceutical Analysis

By Dr. S. B. Bari, Dr. L. V. Sonawane, Mrs. D. N. Bhirud, Dr. B. N. Poul
396 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off