M.Ed Exam Preparation Books Combo & Mock Test Series , M.Ed Exam Textbook

M.Ed Exam Preparation Books Combo & Mock Test Series , M.Ed Exam Textbook (Total 42 Products)
View: 
सर्वसमावेशक शिक्षण

सर्वसमावेशक शिक्षण

By Prin. Dr. Asawari Bhave - Gudipudi, Prof. Dr. Milind R. Suryawanshi
337 Views
Price: ₹44.10
MRP ₹90.00
You save : ₹45.90
51% Off
शैक्षणिक व्यवस्थापन

शैक्षणिक व्यवस्थापन

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Prof. Dr. Kaluram N. Bhise, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Manini S. Kolte
201 Views
Price: ₹112.70
MRP ₹230.00
You save : ₹117.30
51% Off
शिक्षणाचे तत्वज्ञान

शिक्षणाचे तत्वज्ञान

By Prof. Dr. Bapusaheb G. Chugule, Prof. Dr. Chandrhas D. Sonpethkar, Pro. Vrushali Rokade
94 Views
Price: ₹58.80
MRP ₹120.00
You save : ₹61.20
51% Off
प्रगत शैक्षणिक संख्याशास्त्र

प्रगत शैक्षणिक संख्याशास्त्र

By Prin. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Kaluram N. Bhise, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar
86 Views
Price: ₹51.45
MRP ₹105.00
You save : ₹53.55
51% Off
शिक्षणाचे समाजशास्त्र

शिक्षणाचे समाजशास्त्र

By Prof. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath
80 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹150.00
You save : ₹76.50
51% Off
Curriculum, Pedagogy And Assessment

Curriculum, Pedagogy And Assessment

By Prof. Dr. Archana Chaudhari, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Suresh S. Waghmare
72 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹100.00
You save : ₹51.00
51% Off
मार्गदर्शन आणि समुपदेशन

मार्गदर्शन आणि समुपदेशन

By Prof. Dr. Bapusaheb G. Chugule, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath, Prof. Dr. Vandana Kenjale, Prof. Veena V. Kurhade
71 Views
Price: ₹58.80
MRP ₹120.00
You save : ₹61.20
51% Off
Advanced Educational Statistics

Advanced Educational Statistics

By Prin. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar, Prof. Jayashri M. Dhonde
71 Views
Price: ₹66.15
MRP ₹135.00
You save : ₹68.85
51% Off
Philosophy Of Education

Philosophy Of Education

By Prof. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi
71 Views
Price: ₹107.80
MRP ₹220.00
You save : ₹112.20
51% Off
Perspectives Research And Issues In Teacher Education

Perspectives Research And Issues In Teacher Education

By Prof. Dr. KaluramN. Bhise, Prof. Dr. Anjusha Gawande, Prof. Jayshri M. Dhonde
66 Views
Price: ₹63.70
MRP ₹130.00
You save : ₹66.30
51% Off
Education Of Children With Special Needs

Education Of Children With Special Needs

By Prof. Dr. Yashwant G. Kad, Prof. Veena V. Kurhade, Prof. Vishal H. Pongade
65 Views
Price: ₹124.95
MRP ₹255.00
You save : ₹130.05
51% Off
Testing, Measurement And Evaluation In Education

Testing, Measurement And Evaluation In Education

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Prof. Jayashri M. Dhonde, Prof. Suresh S. Waghmare
64 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹150.00
You save : ₹76.50
51% Off
Secondary And Higher Secondary Education

Secondary And Higher Secondary Education

By Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Suresh S. Waghmare, Prof. Vishal H. Pongade
62 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹150.00
You save : ₹76.50
51% Off
शैक्षणिक अभ्यास

शैक्षणिक अभ्यास

By प्रा. डॉ. हनुमंत शिवभक्त, प्रा. डॉ. हर्षदा पाटील, प्रा. अर्चना दांगट
61 Views
Price: ₹68.60
MRP ₹140.00
You save : ₹71.40
51% Off
Educational Management

Educational Management

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Dr. Sunita Guruswami Hiremath
60 Views
Price: ₹156.80
MRP ₹320.00
You save : ₹163.20
51% Off
Curriculum Studies

Curriculum Studies

By Prof. Dr. Ponima Kadam, Prof. Suresh S. Waghmare
60 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹100.00
You save : ₹51.00
51% Off
प्रगट संशोधन पध्दतिशास्त्र आणि अनुमानित सांख्यिकी

प्रगट संशोधन पध्दतिशास्त्र आणि अनुमानित सांख्यिकी

By Prin. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar
58 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹150.00
You save : ₹76.50
51% Off
Inclusive Education

Inclusive Education

By Prin. Dr. Milind R. Suryawanshi, Prin. Dr. Asawari Bhave - Gudipudi
57 Views
Price: ₹53.90
MRP ₹110.00
You save : ₹56.10
51% Off
अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र

अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र

By प्रा. डॉ. विद्यादेवी पाटील, प्रा. धनश्री जडे, प्रा. भारत काले, प्रा. शीतल पाटील
57 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹190.00
You save : ₹96.90
51% Off
Educational Studies

Educational Studies

By Prof. Dr. Chandrhas D. Sonpethkar, Prof. Dr. Pornima Kadam, Prof. Sndhya A. Patil
57 Views
Price: ₹58.80
MRP ₹120.00
You save : ₹61.20
51% Off
Early Childhood Care And Education And Elementary Education

Early Childhood Care And Education And Elementary Education

By Prin Dr. Milind R. Suryawanshi, Prin. Dr. Swapnil B. Nirmal, Prof. Dr. Archana Chaudhari, Prof. Vishal H. Pongade
56 Views
Price: ₹61.25
MRP ₹125.00
You save : ₹63.75
51% Off
Comparative Education

Comparative Education

By Prin. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Jayshri M. Dhonde
54 Views
Price: ₹105.35
MRP ₹215.00
You save : ₹109.65
51% Off
अभ्यासक्रम अभ्यास

अभ्यासक्रम अभ्यास

By Prof. Dr. Chandan A. Shingte, Prof. Dr. Pornima Kadam
53 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹100.00
You save : ₹51.00
51% Off
शिक्षणाची राजकीय अर्थव्यवस्था आणि इतिहास

शिक्षणाची राजकीय अर्थव्यवस्था आणि इतिहास

By Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Kaluram N. Bhise
52 Views
Price: ₹63.70
MRP ₹130.00
You save : ₹66.30
51% Off
Higher Education

Higher Education

By Prin. Dr. Milind R. Suryawanshi, Prof. Manisha S. Mohite, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Bharat A. Kale
52 Views
Price: ₹61.25
MRP ₹125.00
You save : ₹63.75
51% Off
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण

By Prin. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Suresh S. Waghmare, Prof. Vishal H. Pongade
51 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹150.00
You save : ₹76.50
51% Off
Advanced Research Methodology And Inferential Statistics

Advanced Research Methodology And Inferential Statistics

By Prof. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar, Prof. Jayashri M. Dhonde
51 Views
Price: ₹78.40
MRP ₹160.00
You save : ₹81.60
51% Off
विशेष गरजा असणाज्या बालकांचे शिक्षण

विशेष गरजा असणाज्या बालकांचे शिक्षण

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Prof. Veena V. Kurhade
50 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹200.00
You save : ₹102.00
51% Off
शिक्षक शिक्षणातील दृष्टिकोन संशोधन आणि समस्या

शिक्षक शिक्षणातील दृष्टिकोन संशोधन आणि समस्या

By Prof. Dr. Kaluram N. Bhise, Prof. Dr. Anjusha J. Gawande, Prof. Jayshri M. Dhonde
49 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹100.00
You save : ₹51.00
51% Off
शिक्षणातील चाचणी मोजमाप आणि मूल्यमापन

शिक्षणातील चाचणी मोजमाप आणि मूल्यमापन

By Prof. Jayashri M. Dhonde, Prof. Suresh S. Waghmare
48 Views
Price: ₹80.85
MRP ₹165.00
You save : ₹84.15
51% Off