• शिक्षणाचे समाजशास्त्र
34% Off

शिक्षणाचे समाजशास्त्र

By Prof. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath more
733 Views
Selling Price : ₹99.75
MRP : ₹150.00
You will save : ₹50.25 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Success Publications All M.Ed Exam books by Success Publications
ISBN 9789351584643
Author: Prof. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath
Number of Pages 125
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
शिक्षणाचे समाजशास्त्र - Page 1 शिक्षणाचे समाजशास्त्र - Page 2 शिक्षणाचे समाजशास्त्र - Page 3 शिक्षणाचे समाजशास्त्र - Page 4 शिक्षणाचे समाजशास्त्र - Page 5

शिक्षणाचे समाजशास्त्र by Prof. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath
Book Summary:

पुपुणे विद्यापीठाने एम. एड या पदवी अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणल्या आहे. तसेच एम: एड पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षे केला आहे. एम. एड - भाग एक, सत्र दोन 'शिक्षणाचे समाजशास्त्र (पेपर २०२)' हा पेपर नव्याने सुरु करण्यात आतला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यास क्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात शिक्षण आणि समाजशास्त्र यांतील परस्परसंबंधांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व प्राध्यापक या पुस्तकाचे स्वागत करतील अशी अपेक्षा आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M. Ed Students.
Table of Content:

1. Social Perspective of Education

2. Education and Socialization

3. Social Forces and Education

4. Sociology of Education

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!