अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र

अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र

5615 Views
MRP : ₹190.00
Price : ₹133.00
You will save : ₹57.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र - Page 1 अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र - Page 2 अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र - Page 3 अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र - Page 4 अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र - Page 5

अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र by प्रा. डॉ. विद्यादेवी पाटील, प्रा. धनश्री जडे, प्रा. भारत काले, प्रा. शीतल पाटील
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने एम. एड या पदवी अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणल्या आहे. तसेच एम: एड पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षे केला आहे. एम. एड - भाग एक, सत्र एक 'अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र (पेपर १०१)' हा पेपर नव्याने सुरु करण्यात आतला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून होत आहे. या सुधारित अभ्यास क्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात अध्ययन आणि विकास यांचा मानसशास्त्रीय आयामांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व प्राध्यापक या पुस्तकाचे स्वागत करतील अशी अपेक्षा आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.Ed Students.
Table of Content:

1. Introduction to psychological Basis of Education

2. Development &Personality

3. Intelligence and Creativity

4. Learning and Teaching