शुद्धलेखन माझ्या खिशात

शुद्धलेखन माझ्या खिशात

10795 Views
MRP : ₹35.00
Price : ₹26.25
You will save : ₹8.75 after 25% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nitin Prakashan All Grammer, Spoken and Word Power books by Nitin Prakashan
ISBN 9788184470901
Author: वा. भ जोशी
Number of Pages 194
Edition Revised Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
शुद्धलेखन माझ्या खिशात - Page 1 शुद्धलेखन माझ्या खिशात - Page 2 शुद्धलेखन माझ्या खिशात - Page 3 शुद्धलेखन माझ्या खिशात - Page 4 शुद्धलेखन माझ्या खिशात - Page 5

शुद्धलेखन माझ्या खिशात by वा. भ जोशी
Book Summary:

मराठी लेखन करताना अनेकवेळा चकवा देणारे शब्द समोर येतात आणि आपण गोंधळून जातो. अशावेळी शुद्धलेखन करता यावे यासाठी सहज जवळ बाळगता येणारी व संदर्भ तपासता येणारी ही अभिनव छोटेखानी पुस्तक अत्यंत उपयुक्त असेच आहे. रोजच्या वापरातील सर्व शुद्ध शब्दांची सूची यामध्ये दिली आहे. 10,000 पेक्षा जास्त शब्दांचा यामध्ये समावेश केला आहे. ऱ्हस्व व दीर्घ अक्षरांच्या चुका टाळण्यासाठी हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त आहे. शुद्धलेखनाचे नियम व माहितीही या पुस्तकामध्ये दिली आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.