Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi

Category

Publisher

Language

Material Type

Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi (Total 53 Products)
View: 
विपणन व्यवस्थापन - II

विपणन व्यवस्थापन - II

By Sharp Publications
1360 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
1247 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
1084 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
674 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
637 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
617 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय प्रशासन

व्यवसाय प्रशासन

By Sharp Publications
478 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
453 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
427 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Advanced Accounting

Advanced Accounting

By Sharp Publications
400 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
377 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
356 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

By Sharp Publications
350 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

By Sharp Publications
341 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
व्यावसयिक उद्योजकता - III

व्यावसयिक उद्योजकता - III

By Sharp Publications
319 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
292 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

By Sharp Publications
274 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
विपणन (विपणन संशोधन)

विपणन (विपणन संशोधन)

By Sharp Publications
275 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
पर्यावरणीया सतकर्ता

पर्यावरणीया सतकर्ता

By Sharp Publications
268 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - III

बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - III

By Sharp Publications
240 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
व्यावसयिक उद्योजकता - II

व्यावसयिक उद्योजकता - II

By Sharp Publications
230 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
कंपनी कायघाचे घटक

कंपनी कायघाचे घटक

By Sharp Publications
214 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
200 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
आंकेक्षण आणि कर आकारणी

आंकेक्षण आणि कर आकारणी

By Sharp Publications
193 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
186 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
189 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसायिक वित्तपुखठा

व्यावसायिक वित्तपुखठा

By Sharp Publications
181 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off