Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi

Category

Publisher

Language

Material Type

Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi (Total 53 Products)
View: 
व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
232 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
224 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसयिक उद्योजगता - १

व्यावसयिक उद्योजगता - १

By Sharp Publications
218 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
211 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यावसयिक नियामक कायदे

व्यावसयिक नियामक कायदे

By Sharp Publications
205 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
विपणन व्यवस्थापन - III

विपणन व्यवस्थापन - III

By Sharp Publications
201 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
व्यवसाय प्रशासन - II

व्यवसाय प्रशासन - II

By Sharp Publications
183 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

By Sharp Publications
179 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
176 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

By Sharp Publications
170 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
168 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी)

By Sharp Publications
167 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
159 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

By Sharp Publications
156 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
149 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
148 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

By Sharp Publications
129 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
117 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
98 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - II

बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - II

By Sharp Publications
87 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off