Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Top Selling

Category

Publisher

Language

Material Type

Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Top Selling (Total 53 Products)
View: 
सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

By Sharp Publications
321 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
250 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
101 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
विपणन व्यवस्थापन - III

विपणन व्यवस्थापन - III

By Sharp Publications
208 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
विपणन व्यवस्थापन - II

विपणन व्यवस्थापन - II

By Sharp Publications
1858 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
122 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

By Sharp Publications
178 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यावसयिक नियामक कायदे

व्यावसयिक नियामक कायदे

By Sharp Publications
211 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
व्यावसयिक उद्योजकता - III

व्यावसयिक उद्योजकता - III

By Sharp Publications
439 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यवसाय प्रशासन - II

व्यवसाय प्रशासन - II

By Sharp Publications
197 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
व्यावसयिक उद्योजकता - II

व्यावसयिक उद्योजकता - II

By Sharp Publications
305 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
व्यवसाय प्रशासन - III

व्यवसाय प्रशासन - III

By Sharp Publications
254 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - III

बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - III

By Sharp Publications
273 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - II

बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - II

By Sharp Publications
89 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
आंकेक्षण आणि कर आकारणी

आंकेक्षण आणि कर आकारणी

By Sharp Publications
298 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Advanced Accounting

Advanced Accounting

By Sharp Publications
514 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
1224 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
1472 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
536 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
183 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
156 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
485 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

By Sharp Publications
442 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
151 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
743 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

By Sharp Publications
164 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off