Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Price Low to High

Category

Publisher

Language

Material Type

Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Price Low to High (Total 53 Products)
View: 
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
156 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
179 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
238 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
562 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
244 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
531 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
483 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

By Sharp Publications
439 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
739 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
160 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
100 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
1446 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
774 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
230 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
410 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

By Sharp Publications
185 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

By Sharp Publications
321 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
149 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
172 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
429 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
215 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
871 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

By Sharp Publications
132 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
पर्यावरणीया सतकर्ता

पर्यावरणीया सतकर्ता

By Sharp Publications
354 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
आंकेक्षण आणि कर आकारणी

आंकेक्षण आणि कर आकारणी

By Sharp Publications
289 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

प्रगत विपणन (विपणन तंत्रे)

By Sharp Publications
160 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
विपणन (विपणन संशोधन)

विपणन (विपणन संशोधन)

By Sharp Publications
360 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off