भारतीय संविधानाचा परिचय

By प्रा. डॉ. ज्योती पापा बिडलान, डॉ. प्रा. प्रदीप वि. देशपांडे, प्रा. प्रमोद राजेंद्र तांबे, प्रा. हरिदास अर्जुन जाधव more
189 Views
Selling Price : ₹33.25
MRP : ₹50.00
You will save : ₹16.75 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 1 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 2 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 3 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 4 भारतीय संविधानाचा परिचय - Page 5

भारतीय संविधानाचा परिचय by प्रा. डॉ. ज्योती पापा बिडलान, डॉ. प्रा. प्रदीप वि. देशपांडे, प्रा. प्रमोद राजेंद्र तांबे, प्रा. हरिदास अर्जुन जाधव
Book Summary:

एफ.वाय.बी.ए. राज्यशास्त्र जनरल पेपर - 2 या विषयाच्या सुधारित अभ्यासक्रमावर आधारित “भारतीय संविधानाचा परिचय' सत्र - 2 पुस्तक आपल्या हाती देताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे. भारतीय संविधानाचा परिचय यावर आधारित अनेक ग्रंथ, पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A Students.

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!