B. Pharmacy Books , B. Pharmacy Sample Question Papers, Study Materials & Notes

B. Pharmacy Books , B. Pharmacy Sample Question Papers, Study Materials & Notes (Total 456 Products)
View: 
Natural Products: Commerce, Industry And Regulation

Natural Products: Commerce, Industry And Regulation

By S. B. Gokhale, Mrs. K. S. Bodas - Yadav, R. R. Wadekar
2627 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry

Pharmaceutical Inorganic Chemistry

By Dr. Vitthal Chopade, Dr. Padmanabh Deshpande, Shital Patil
2605 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹70.00
You save : ₹16.80
24% Off
Industrial Pharmacy - I

Industrial Pharmacy - I

By Prof. (Dr.) K. P. Sampath Kumar, Dr. Debjit Bhowmik, Rishab Bhanot, Shambaditya Goswami
2604 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
A Practical Book Of Pharmacology - I

A Practical Book Of Pharmacology - I

By Dr. Mandeep Kumar Arora
2611 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off
Pharmacognosy - II

Pharmacognosy - II

By S. B. Gokhale, Dr. C. K. Kokate, A. P. Purohit
2608 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Biostatistics And Computer Science

Biostatistics And Computer Science

By Y. I. Shah, Dr. A. R. Paradkar, M. G. Dhayagude
2538 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹235.00
You save : ₹78.25
33% Off
Pharmaceutical Analysis

Pharmaceutical Analysis

By Meera Singh, Dr. Vitthal Chopade, Monika dhoot
2512 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry III For  B. PHARMACY  PCI 17  (IV - BP401T)

Pharmaceutical Organic Chemistry III For B. PHARMACY PCI 17 (IV - BP401T)

By Sadhana Raut, Prerna Chavan
2487 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹175.00
You save : ₹42.00
24% Off
Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

By Dr. D. K. Jain, Dr. Dheeraj T. Baviskar, Dr. G.N. Darwhekar
2461 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Advanced Drug Delivery System

Advanced Drug Delivery System

By S. B. Gokhale, Dr. M. S. Tare, S. N. Kothawade
2459 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Environmental Sciences

Environmental Sciences

By Dr. Kishore R. Pawar, Dr. Sachin B. Narkhede
2426 Views
Price: ₹90.25
MRP ₹135.00
You save : ₹44.75
33% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. Manjunatha P. Mudagal, Dr. Uday Raj Sharma
2361 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

By Prof. Chandrakant Kokare
2382 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Dr. V. Ganesan, Dr. Geeta Aggarwal
2344 Views
Price: ₹131.81
MRP ₹185.00
You save : ₹53.19
29% Off
Industrial Pharmacy : A Comprehensive Approach

Industrial Pharmacy : A Comprehensive Approach

By Dulal Krishna Tripathi
2239 Views
Price: ₹634.41
MRP ₹1,113.00
You save : ₹478.59
43% Off
Essentials Of Clinical Research

Essentials Of Clinical Research

By Ravindra B. Ghooi, Sachin C. Itkar
2205 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Akshay Shashikant Patil, Dr. Md. Rageeb Md. Usman, Dr. Shashikant D. Barhate, Basawaraj Bendegumble
2168 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified

Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. K. Ilango
2158 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Herbal Drug Technology

Herbal Drug Technology

By Dr. Kuntal Das
2112 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹285.00
You save : ₹95.00
33% Off
Pharmaceutical Jurisprudence

Pharmaceutical Jurisprudence

By Dr. B. S. Kuchekar
2094 Views
Price: ₹183.35
MRP ₹275.00
You save : ₹91.65
33% Off
Pharmacognosy And Phytochemistry: A Comprehensive Approach

Pharmacognosy And Phytochemistry: A Comprehensive Approach

By Dr. S. L. Deore, Dr. S. S. Khadabadi, Dr. B. A. Baviskar
2077 Views
Price: ₹758.10
MRP ₹1,330.00
You save : ₹571.90
43% Off
Computer Applications In Pharmacy

Computer Applications In Pharmacy

By Shivraj S. Shivpuje, Prasad G. Jamkhande, A. A. Puntambekar
2069 Views
Price: ₹148.20
MRP ₹195.00
You save : ₹46.80
24% Off
Practical Manual Of Pharmaceutical Engineering

Practical Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Mrs. B. Jeevana Jyothi
2062 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Biochemistry (Practical Book)

Biochemistry (Practical Book)

By Dr. (Mrs). P. H. Agarkar, Dr. Y. A. Kulkarni, Dr. V. L. Maheshwari, Dr. S. J. Surana
2044 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Pharmacognosy And Phytochemistry - II

Pharmacognosy And Phytochemistry - II

By S. B. Gokhale, Dr. D. B. Sanghai, Dr. M. G. Kalaskar
2048 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Experimental Pharmacology - III

Experimental Pharmacology - III

By Dr. Ghanshyam Panigrahi, Dr. Arjun Patra
2016 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
Hand Book Of Clinical Pharmacy

Hand Book Of Clinical Pharmacy

By Dr. A. V. Yadav, B. V. Yadav, T. I. Shaikh
2000 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Mr. Suresh G. Sudke
1983 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Novel Drug Delivery Systems

Novel Drug Delivery Systems

By Dr. K. Jesindha Beyatricks, Mrs. Ashwini S. Joshi
1979 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Medicinal Chemistry - II

Medicinal Chemistry - II

By Dr. Selvakumar. S, Dr. Sachin J. Dighade, Dr. R. Srinivasan
1981 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off