अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन)

अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन)

501 Views
MRP : ₹180.00
Price : ₹119.70
You will save : ₹60.30 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन) - Page 1 अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन) - Page 2 अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन) - Page 3 अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन) - Page 4 अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन) - Page 5

अर्थशास्त्र (आर्थिक विकास आणि नियोजन) by प्रा. डॉ. राजेंद्र रसाळ, प्रा. डॉ. सुभाष रा. पाटिल, प्रा. स. वि. सोवनी
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाच्या तृतीय वर्ष कला शाखेसाठी असलेल्या अर्थशास्त्र जनरल पेपर - 3 विषयाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली असून या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाची जून २०१५ पासून अंमलबजावणी झाली आहे. आर्थिक विकास आणि नियोजन हा विषय नव्याने सुरु करण्यात आला आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखन करताना अभ्यासक्रमातील बदलांबरोबरच मूल्यमापनातील बदलांचाही विचार करण्यात आळेला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A. Students.
Table of Content:

1. Economic Development and Growth

2. Developing Countries

3. Constraints on Development Process

4. Theories of Economic Development

5. Approaches to Economic Development

6. Foreign Capital and Development

7. Macro Economic Policy

8. Economic Planning

 

Loved by students