A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition)

A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition)

( 52 )
3608 Views
MRP : ₹45.00
Price : ₹33.75
You will save : ₹11.25 after 25% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nitin Prakashan All Grammer, Spoken and Word Power books by Nitin Prakashan
ISBN 9798184471099
Author: Nitin Prakashan
Number of Pages 642
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition) - Page 1 A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition) - Page 2 A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition) - Page 3 A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition) - Page 4 A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition) - Page 5

A New Approach Dictionary of Living English (Pocket Edition) by Nitin Prakashan
Book Summary:

इंग्रजी शब्दांचा अर्थ शोधणे व त्याद्वारे इंग्रजी शब्दसंग्रह समृद्ध करणे हा या छोटेखानी शब्दकोशामागचा हेतू आहे. यामध्ये जवळजवळ 12,000 पेक्षा जास्त शब्दांचा संग्रह आहे. या शब्दकोशामध्ये इंग्रजी लेखन सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या परिशिष्टांचा समावेश केला आहे. यामध्ये गणित, सामान्य ज्ञान व इतर अनेक विषयांची ४० पेक्षा अधिक परिशिष्टे समाविष्ट केली आहेत. प्रत्येक अक्षराची माहिती व मराठीतून अर्थाचे स्पष्टीकरणही यामध्ये दिले आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for School Students..