• द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा
33% Off

द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा

By A. B. Saudi Sir more
843 Views
Selling Price : ₹582.35
MRP : ₹875.00
You will save : ₹292.65 after 33% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Maharashtra State Govt Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789389686012
Author: A. B. Saudi Sir
Number of Pages 897
Edition Fourthenth Revised Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा - Page 1 द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा - Page 2 द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा - Page 3 द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा - Page 4 द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा - Page 5

द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा by A. B. Saudi Sir
Book Summary:

द॑ मेगा टेट या तीन शब्दांचे कोंढण लाभलेल्या 'महादाष्ट' या ग्रंथाची हिरेजडित विशलेष्रित आणि फंशलेबित चोळावी आवृत्ती त्रिपुदाी पोर्णिमा, शालिवाहन शके 1941 तथा 11 नोव्हेंबर, 2019 या श्रुभढिनी प्रकाशित करण्याचा मुयोग श्री. ढिनेक्षभार्ड फुटिया आणि श्री. जिग्लेकषभार्ड फुठरिया यांच्या हरले जुळून आल्याने माझ्याज़ारब्छ्या मढळ्वतीपूजकासस क्ाधलेची फत्रश्रुती प्राप्त झाल्याचा परमोच्च 'आलंढ़ प्राप्त होत 'आहे.

'ढ मेगा स्टेट्च्या' चोढाळ्या आवृत्तीच्या लिळाणाचा 2018 कराली प्रादंभ केला. बरेचळ्े डीटीयीकरण पूर्णत्वान्म नेल्रे. पडंतु लोकसभा निवडणुकीचा 2019 च्या कालखंडात शाळलाह्यादा आर्थिक पाहणीचा अहवात्र प्राप्त होण्यास काही काळाचा विलंब झाला. साहजिकच अद्ययावत शाळळीय नांळियकीचे विश्लेषण व निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी ळाही अवधी द्यावा लागतो. 'अश्षा प्रक्रियांना शॉर्टकट 'असत नाही. शाककीय क्रांळ्तियवीच्या आधारे भौगोलिक, आर्थिक व ब्रामाजिक विश्लेषण आणि निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी स्वतंत्र तक्ते कावे लागतात. याची पद्रिणती नवीन क्राळियकीच्या आधाडे पुनर्लेखन व डीटीपीळरण, अद्ययावत नळाशे व आत्रेख्वनिर्मिती केली. याचा फायदा निश्‍चितच सखोल 'अध्ययल करणार्‍या अभ्यासकांना होर्डल.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.

Related Maharashtra State Govt Exam Books
Books similar to द मेगा स्टेट महाराष्ट्र सवदीग्राफीज भूगोलाचा धुर्व तारा
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!