महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास

By ए. बी. सवदी सर more
29175 Views
Selling Price : ₹199.50
MRP : ₹300.00
You will save : ₹100.50 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Maharashtra State Govt Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789383971480
Author: ए. बी. सवदी सर
Number of Pages 144
Edition Fourth Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास - Page 1 महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास - Page 2 महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास - Page 3 महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास - Page 4 महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास - Page 5

महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास by ए. बी. सवदी सर
Book Summary:

म*कवदीज महाबाष्ट्राचा प्रगंत अटलाव्' याची 2014 या प्रथम 'आवृत्तीपामून ददवर्षी आवृत्ती प्रकाशित होत 'आहे. याचे मर्व श्रैय भावी शाककीय अधिकादी, 'अभ्यामळ (आणि वाचळांना 'आहे. ऑँटलाव्समध्ये मूलभूत प्राकृतिळ नकाशे पूर्वीप्रमाणेच 'आहेत. यामधील बाजळीय नव्ाशे आणि हवामान नळाशात मागील तिकऱया आवृत्तीत आमूलाग्र ब्रदल केलेले आहेत. बसन 2017 - 18 च्या संशोधित चौथ्या आवृत्तीमध्ये महादाष्ठाची आर्थिक पाहणी : 2016 - 17 ; कृषी आयुक्तालय, महादाष्ट्र शाकन आणि उद्यानबिज्ञान विभाग, महादाष्ट शासन यांनी अधिकूत शाक्कीय अद्ययावत कांळिक्‍यकी प्राप्त कळून दिल्यामुळे त्याचे विश्‍लेषण ळव्छून नवीन नळाशे निर्मिती ळरता 'आत्री. या बाबतीत मी व्यक्तिशः शासकीय कार्यालयांचा 'आभादी 'आहे.

दबम्यानच्या काळात ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नव्रीन पालघक जिल्हा निमणि ळकण्यात 'आत्रा. अँटलासमधील पूर्वी च्या नकाशात पालघद जिल्हा ढर्शवून उपलब्ध 'अमलेली 'आकडेवादी निर्देशित केली. याचप्रमाणे बदेच नकाशे 'अद्ययाबत आळडेवादीने तयादे केलेले (आहेत. ऑँटलाव्चे ग्राफिक्स श्री. अविनाश गुळवणी तदे नळाशांचे मूलभूत वाम श्री. मुनील हेर्लेळद यांनी पूर्णत्वास नेले.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.

Related Maharashtra State Govt Exam Books
Books similar to महाराष्ट्राचा प्रगत अटलास
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!