Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes

Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes (Total 147 Products)
View: 
Environmental Biology And Toxicology

Environmental Biology And Toxicology

By Dr. Jiwan P. Sarwade, Dr. Sunil N. Pokale, Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. R. V. Kshirsagar, Dr. S. A. Gurule
138 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off
Physical & Analytical Chemistry Sem-II

Physical & Analytical Chemistry Sem-II

By Dr. Kailas H. Kapadnis, Dr. Madhav S. Nimase, Dr. Ashok. H. Dhamane, Dr. Pramod D. Sonawane, Dr. Mohan D. Sangale, Prof. Anil M.
136 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Digital System Hardware

Digital System Hardware

By Dr. Deepa Vijay Ramane, Neeta P. Gatkal, Hemantkumar A. Deo
137 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Basic Techniques In Microbiology

Basic Techniques In Microbiology

By Dr. Sunita H. Patil, Dr. Suchita N. Patil, Mrs. P. Y. Pachorkar
138 Views
Price: ₹76.48
MRP ₹115.00
You save : ₹38.53
34% Off
Plant Pathology

Plant Pathology

By Dr. Khan M. Raza, Dr. Sanjay P. Ghanwat, Dr. Ashok R. Tuwar, Dr. Balasaheb D. Wagh, Popat E. Jagdale, Rajkumar B. Deshmukh
135 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Human Resource Management

Human Resource Management

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. D. Takalkar, Dr. Neha Dixit, Dr. R. D. Darekar, Prof. Dr. V. D. Barve
135 Views
Price: ₹123.03
MRP ₹185.00
You save : ₹61.98
34% Off
Operating Systems

Operating Systems

By Dr. S. M. Mali, Dr. Ranjit D. Patil, Madhukar N. Shelar, Sudarshan G. Lakhdive, Pratibha S. Mandave
136 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Computer Networks - I

Computer Networks - I

By Dr. P. P. Muley, Aparna A. Joshi
136 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. S. B. Suryawanshi, Dr. S. N. Shelke, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
131 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
C - Programming

C - Programming

By Mr. Ajay Mahadeo Gadhave, Ms. Varsha Ikhe
135 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Enzymology

Enzymology

By Girish P. Kukreja
132 Views
Price: ₹103.08
MRP ₹155.00
You save : ₹51.93
34% Off
Analog Systems

Analog Systems

By Sheetal S. Rajapurkar, Jyoti V. Deshpande
134 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Operations Research

Operations Research

By Jayashree P. Muley, Rajeshree Nanaware (Shelake)
131 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Real Analysis - I

Real Analysis - I

By Prof. Dr. Shradha Ingale
131 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Discrete Mathematics & Laplace Transforms And Fourier Series

Discrete Mathematics & Laplace Transforms And Fourier Series

By Prof. Dr. Supriya Gandhi, Prof. Dr. Suresh Gudade
130 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Internet Programming - I

Internet Programming - I

By Dr. Ranjit D. Patil, Janardan A. Pawar, Sonali A. Deshmukh
129 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Physical Chemistry Sem-III

Physical Chemistry Sem-III

By Gangadhar Y. Rohokale, Dr. Arun B. Nikumbh, Dr. Pramod D. Sonawane, Dr. A. H. Dhamane
126 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Programming In Visual Basics

Programming In Visual Basics

By Prof. Gauri Khire, Prof. Yogiraj V. Chandratre, Prof. Kashinath Gunjal, Prof. Mrs. Pranita P. Raskar
127 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Inorganic Chemistry  Sem-IV

Inorganic Chemistry Sem-IV

By Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. Shakuntala S. Sawant, Datta N. Revadkar
125 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Physics Electronics Sem-I

Physics Electronics Sem-I

By Dr. Vasant G. Wagh, Satish U. Ekar
125 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Mammalian Physiology & Endocrinology

Mammalian Physiology & Endocrinology

By Dr. Sakharam B. Patil, Dr. Suman L. Pawar, Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. S. A. Gurule
123 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Computational Geometry

Computational Geometry

By Rajeshree Nanaware (Shelake), Jayashree P. Muley
124 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Reena P. Shinde, Giridhar R. Gundre, Shital S. Jadhav, Prashant R. Salve
122 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Animal Ecology

Animal Ecology

By Dr. Sachin Arjun Gurule, Dr. Sunil D. Patil, Pratik V. Shinde
123 Views
Price: ₹69.83
MRP ₹105.00
You save : ₹35.18
34% Off
Analytical Chemistry Sem-IV

Analytical Chemistry Sem-IV

By Dr. Madhav S. Nimase, Prataprao D. Dhondge, Dr. Jayraj S. Aher, Madhukar P. Shinde, Dr. Mohan D. Sangale, Anil M. Jadhav
122 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Analytical Chemistry Sem-III

Analytical Chemistry Sem-III

By Dr. Madhav S. Nimase, Prataprao D. Dhondge, Dr. Jayraj S. Aher, Madhukar P. Shinde, Dr. Mohan D. Sangale, Anil M. Jadhav
120 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Horticulture And Floriculture

Horticulture And Floriculture

By Dr. Subhash V. Ahire, Dr. Sharayu D. Sathe, Dr. Sanjay P. Ghanwat, Dr. Hemantkumar A. Thakur, Dr. Bapu K. Avchar
120 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Cell And Molecular Biology

Cell And Molecular Biology

By Dr. M. R. Khan, Dr. N. M. Ghangaonkar, H. P. Shiende
120 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Metabolism

Metabolism

By Girish P. Kukreja
116 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
117 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off