Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Price High to Low

Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Price High to Low (Total 147 Products)
View: 
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
90 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
107 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Nilesh B. Mahajan, Prof. Vijayshri Gosavi, Prof. Mrs. Sudeepta Banerjee
100 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Dr. S. M. Mali, Supriya K. Kumbhare
92 Views
Price: ₹202.83
MRP ₹305.00
You save : ₹102.18
34% Off
Programming In Visual Basics

Programming In Visual Basics

By Prof. Gauri Khire, Prof. Yogiraj V. Chandratre, Prof. Kashinath Gunjal, Prof. Mrs. Pranita P. Raskar
122 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Web Technologies

Web Technologies

By Dr. Janardan A. Pawar, Dr. R. D. Patil, Prof. Sarita Dhawale, Prof. V. R. Wani, Prof. S. G. Lakhadive
154 Views
Price: ₹196.18
MRP ₹295.00
You save : ₹98.83
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar, Prof. S. G. Lakhdive
112 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Prof. Mrs. Shraddha S. Sant, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Prasad M. Sawant, Prof. Salahudin Sajan
106 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Introduction To Operating System

Introduction To Operating System

By Prof. Mrs. Deepali N. Bhoskar, Prof. Mrs. Sangita Sham Nimbalkar, Prof. Mrs. Shakila Siddavatam, Prof. Sadanand Borse
168 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Mathematical Methods In Physics

Mathematical Methods In Physics

By Dr. Sopan M. Rathod, Dr. Nandkumar T. Mandlik, Ujwala N. Shelke
156 Views
Price: ₹169.58
MRP ₹255.00
You save : ₹85.43
34% Off
Physical & Analytical Chemistry Sem-I

Physical & Analytical Chemistry Sem-I

By Dr. Madhav S. Nimase, Dr. A. H. Dhamane, Dr. Kailas H. Kapadnis, Dr. Pramod D. Sonawane, Pramod B. Dhage, Anil M. Jadhav
166 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Dipali L. Mahajan, Mandar S. Upasani
170 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Public Health And Hygiene

Public Health And Hygiene

By Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. Vinod B. Kakade, Dr. Jiwan P. Sarwade
280 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Programming In Java - I

Programming In Java - I

By Dr. Vilas Ramakant Wani, Suvarna A. Gogate
211 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Object-Oriented Concepts Using C++

Object-Oriented Concepts Using C++

By Dr. Ajit S. Ghodke, Dipali L. Mahajan
106 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Physics Computational Physics

Physics Computational Physics

By Dr. Vasant G. Wagh, Dr. Bhushankumar J. Patil
271 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Applied Algebra

Applied Algebra

By Rajeshree Nanaware (Shelake), Ulhas B. Langote, Vaishali Adling, Jyoti Shirapuram
113 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Gautam A. Kudale, Prof. Sujata P. Patil, Prof. Vidya H. Bankar
101 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Plant Anatomy And Embryology

Plant Anatomy And Embryology

By Dr. Khan M. Raza, Dr. Shravan S. Gadekar, Dr. Subhash V. Ahire, Dr. Anuradha P. Parale, Dr. Jogita T. Pandkar
183 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Computer Networks - I

Computer Networks - I

By Dr. P. P. Muley, Aparna A. Joshi
130 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
110 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Mammalian Physiology & Endocrinology

Mammalian Physiology & Endocrinology

By Dr. Sakharam B. Patil, Dr. Suman L. Pawar, Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. S. A. Gurule
120 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Inorganic Chemistry  Sem-III

Inorganic Chemistry Sem-III

By Dr. Panditrao B. Jagtap,Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. Shakuntala S. Sawant, Datta N. Revadkar
159 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Industrial Chemistry Sem-III

Industrial Chemistry Sem-III

By Dr. Panditrao B. Jagtap, Dr. S. B. Suryawanshi, R. Y. Darkunde, Vipul V. Songire
144 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Food And Dairy Microbiology

Food And Dairy Microbiology

By Dr. Sunita H. Patil, Dipali D. Jamadar, Monal V. Ingawale
325 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Optics

Optics

By Dr. Anil Garje
107 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Physics Electronics Sem-I

Physics Electronics Sem-I

By Dr. Vasant G. Wagh, Satish U. Ekar
121 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
C - Programming

C - Programming

By Mr. Ajay Mahadeo Gadhave, Ms. Varsha Ikhe
129 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. S. B. Suryawanshi, Dr. S. N. Shelke, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
125 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

By Dr. Alamgir A. Shaikh, Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. S. N. Shelke, Dr. S. S. Sawant, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
97 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off