Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes

Science Books by Success Publications, Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes (Total 147 Products)
View: 
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar, Prof. S. G. Lakhdive
125 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
125 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Applied Algebra

Applied Algebra

By Rajeshree Nanaware (Shelake), Ulhas B. Langote, Vaishali Adling, Jyoti Shirapuram
125 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Advanced Web Technology

Advanced Web Technology

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Vilas Ramakant Wani, Prof. Sudarshan Ghansham Lakhdive, Prof. Namrata s. Gadgil
124 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Optics

Optics

By Dr. Anil Garje
122 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Enterprises Resource Planning & Management

Enterprises Resource Planning & Management

By Dr. Shivaji Mundhe, Prof. Vishakha Wagh, Prof. Monika Shinde, Prof. Shivaji Bachhav
123 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Complex Analysis

Complex Analysis

By Dr. Supriya A. Devi, Atiya J. Khan, Keshav M. Cheke
122 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Software Testing

Software Testing

By prof. Dr. M. M. Puri, Prof. Janardhan A. Pawar,Prof. V. R. Wani, Prof. S. G. Lakhdive, Prof. Snehal A. Dhane
121 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
121 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Object-Oriented Concepts Using C++

Object-Oriented Concepts Using C++

By Dr. Ajit S. Ghodke, Dipali L. Mahajan
120 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Recent Trends In IT

Recent Trends In IT

By prof. Dr. M. M. Puri, Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Janardhan A. Pawar, Prof. Shivendu Bhusan, Prof. Megha
120 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Mammalian Histology

Mammalian Histology

By Dr. Sakharam B. Patil, Dr. Savita P. Datar, Dr. S. A. Gurule, Madhuri V. Deskmukh
118 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹125.00
You save : ₹41.88
34% Off
Physics Electronics Sem-IV

Physics Electronics Sem-IV

By Dr. Vasant G. Wagh, Dr. Ashok B. Bhise, Dr. Mehboob A. Nagarbawadi
114 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Animal Diversity - I

Animal Diversity - I

By Dr. Sujata Magdum, Dr. Supriya Singh Gupta, Dr. Avinash Kadu Sonawane
114 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Prof. Mrs. Shraddha S. Sant, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Prasad M. Sawant, Prof. Salahudin Sajan
114 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Database Management System

Database Management System

By Mrs. Monali Chaudhari, Mr. S. S. Talule, Mr. Satyavan Mahadeo Kunjir
112 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Numerical Technique

Numerical Technique

By Dr. Madhukar M. Palve, SujitKumar V. Chikurdekar, Mahesh P. Jagtap
113 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
Graph Theory

Graph Theory

By Sajjan M. A. Ahmed
113 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Nilesh B. Mahajan, Prof. Vijayshri Gosavi, Prof. Mrs. Sudeepta Banerjee
111 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Gautam A. Kudale, Prof. Sujata P. Patil, Prof. Vidya H. Bankar
111 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Organic And Inorganic Chemistry Sem-I

Organic And Inorganic Chemistry Sem-I

By Dr. P. B. Jagtap, Dr. Shaikh Alamgir A., Dr. G. R. Pandhare, Dr. S. D. Jadhav, Pramod B. Dhage, R. M. Patangre
110 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. Sampatrao B. Suryawanshi, Dr. Sharad N. Shelke, P. S. Mutkule, Pramod B. Dhage
108 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

By Dr. Alamgir A. Shaikh, Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. S. N. Shelke, Dr. S. S. Sawant, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
107 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Animal Systematics And Diversity - V

Animal Systematics And Diversity - V

By Dr. Sakharam B. Patil, Dr. Jiwan P. Sarwade, Dr. Abdulkarim A. Shaikh, Dr. Savita P. Datar, Dr. Sudhir R. Wagh
101 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Business Communication Skills

Business Communication Skills

By Dr. Govind. M. Dumbre, Dr. Govind. M. Dumbre, Mr. Arshad Khalid
102 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Dr. S. M. Mali, Supriya K. Kumbhare
96 Views
Price: ₹202.83
MRP ₹305.00
You save : ₹102.18
34% Off
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
95 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off