Science Books by Success Publications, Science Textbook - Price High to Low

Science Books by Success Publications, Science Textbook - Price High to Low (Total 144 Products)
View: 
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
484 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
604 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Nilesh B. Mahajan, Prof. Vijayshri Gosavi, Prof. Mrs. Sudeepta Banerjee
533 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Dr. S. M. Mali, Supriya K. Kumbhare
514 Views
Price: ₹202.83
MRP ₹305.00
You save : ₹102.18
34% Off
Programming In Visual Basics

Programming In Visual Basics

By Prof. Gauri Khire, Prof. Yogiraj V. Chandratre, Prof. Kashinath Gunjal, Prof. Mrs. Pranita P. Raskar
625 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Web Technologies

Web Technologies

By Dr. Janardan A. Pawar, Dr. R. D. Patil, Prof. Sarita Dhawale, Prof. V. R. Wani, Prof. S. G. Lakhadive
636 Views
Price: ₹196.18
MRP ₹295.00
You save : ₹98.83
34% Off
Object Oriented Software Engineering

Object Oriented Software Engineering

By Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar, Prof. S. G. Lakhdive
593 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Prof. Mrs. Shraddha S. Sant, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Prasad M. Sawant, Prof. Salahudin Sajan
534 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Introduction To Operating System

Introduction To Operating System

By Prof. Mrs. Deepali N. Bhoskar, Prof. Mrs. Sangita Sham Nimbalkar, Prof. Mrs. Shakila Siddavatam, Prof. Sadanand Borse
613 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Mathematical Methods In Physics

Mathematical Methods In Physics

By Dr. Sopan M. Rathod, Dr. Nandkumar T. Mandlik, Ujwala N. Shelke
624 Views
Price: ₹169.58
MRP ₹255.00
You save : ₹85.43
34% Off
Physical & Analytical Chemistry Sem-I

Physical & Analytical Chemistry Sem-I

By Dr. Madhav S. Nimase, Dr. A. H. Dhamane, Dr. Kailas H. Kapadnis, Dr. Pramod D. Sonawane, Pramod B. Dhage, Anil M. Jadhav
685 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Data Structure Using C

Data Structure Using C

By Dipali L. Mahajan, Mandar S. Upasani
689 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Public Health And Hygiene

Public Health And Hygiene

By Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. Vinod B. Kakade, Dr. Jiwan P. Sarwade
2275 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Programming In Java - I

Programming In Java - I

By Dr. Vilas Ramakant Wani, Suvarna A. Gogate
692 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Object-Oriented Concepts Using C++

Object-Oriented Concepts Using C++

By Dr. Ajit S. Ghodke, Dipali L. Mahajan
542 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Physics Computational Physics

Physics Computational Physics

By Dr. Vasant G. Wagh, Dr. Bhushankumar J. Patil
948 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Applied Algebra

Applied Algebra

By Rajeshree Nanaware (Shelake), Ulhas B. Langote, Vaishali Adling, Jyoti Shirapuram
612 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Gautam A. Kudale, Prof. Sujata P. Patil, Prof. Vidya H. Bankar
606 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Plant Anatomy And Embryology

Plant Anatomy And Embryology

By Dr. Khan M. Raza, Dr. Shravan S. Gadekar, Dr. Subhash V. Ahire, Dr. Anuradha P. Parale, Dr. Jogita T. Pandkar
931 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Computer Networks - I

Computer Networks - I

By Dr. P. P. Muley, Aparna A. Joshi
588 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
646 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Mammalian Physiology & Endocrinology

Mammalian Physiology & Endocrinology

By Dr. Sakharam B. Patil, Dr. Suman L. Pawar, Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. S. A. Gurule
698 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Inorganic Chemistry  Sem-III

Inorganic Chemistry Sem-III

By Dr. Panditrao B. Jagtap,Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. Shakuntala S. Sawant, Datta N. Revadkar
682 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Industrial Chemistry Sem-III

Industrial Chemistry Sem-III

By Dr. Panditrao B. Jagtap, Dr. S. B. Suryawanshi, R. Y. Darkunde, Vipul V. Songire
960 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Food And Dairy Microbiology

Food And Dairy Microbiology

By Dr. Sunita H. Patil, Dipali D. Jamadar, Monal V. Ingawale
1222 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Optics

Optics

By Dr. Anil Garje
539 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Physics Electronics Sem-I

Physics Electronics Sem-I

By Dr. Vasant G. Wagh, Satish U. Ekar
620 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
C - Programming

C - Programming

By Mr. Ajay Mahadeo Gadhave, Ms. Varsha Ikhe
635 Views
Price: ₹142.98
MRP ₹215.00
You save : ₹72.03
34% Off
Organic Chemistry

Organic Chemistry

By Dr. S. B. Suryawanshi, Dr. S. N. Shelke, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
684 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

Organic And Inorganic Chemistry Sem-II

By Dr. Alamgir A. Shaikh, Dr. Gajanan R. Pandhare, Dr. S. N. Shelke, Dr. S. S. Sawant, P. S. Mutkule, P. B. Dhage
587 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off