• राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत
34% Off

राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत

By प्रा. डॉ. विलास आवारी, Prof. Sunil Kawade, प्रा. राजकुमार रिकामे more
65 Views
Selling Price : ₹93.10
MRP : ₹140.00
You will save : ₹46.90 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order
  • Snapshot
  • About the book
राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत - Page 1 राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत - Page 2 राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत - Page 3 राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत - Page 4 राज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत - Page 5

रराज्यशास्त्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सिध्दांत by प्रा. डॉ. विलास आवारी, Prof. Sunil Kawade, प्रा. राजकुमार रिकामे
Book Summary:

पुणे निद्यापीगने जून २0१४ पासून (एम. ए-भाग दोन) या शैक्षणिक वर्षाच्या सत्र तीन साठीच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणली आहे. तसेच श्रेयांक व श्रेणी पद्धतीचा अवलंब केला आहे. एम.एम. याज्यशास्त्र(POC-9) ऑंतरयष्ट्रीय संबंधांचे सिद्धांत' या पेपरच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडळून आणण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात आंतरयाष्ट्रीय संबंधांचे सिद्धांत यातील महत्त्वपूर्ण घटकांचा अथ्यास करण्यात आला आहे. त्यामुळे या पस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा निश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.A. Political Science Students.
Table of Content:

1. Introduction

2. Realism, Liberalism, Marxism

3. Behaviouralism and Systemic explanations, Structure and Polarity

4. Geopolitical and Conflict Theories

5. Positivist and Post Positivist debates

6. New Issues - Environment, Gender

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!