इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र)

इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र)

1191 Views
MRP : ₹160.00
Price : ₹106.40
You will save : ₹53.60 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र) - Page 1 इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र) - Page 2 इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र) - Page 3 इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र) - Page 4 इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र) - Page 5

इतिहास (19 व्या शतकातील महाराष्ट्र) by प्रा. डॉ. अरुणा अर्जुन मोरे, Prof. Dr. Amol Vidyasagar, Prof. Devidas Waydande
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने जून २0५७ पासून (एम. ए-भाग दोन) या शैक्षणिक वर्षाच्या सत्र तीन साठीच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणली आहे. तसेच श्रेयांक व श्रेणी पद्धतींचा अवलंब केला आहे. एम. एम. इतिहास १९ व्या शतकातील महाराष्ट्र “ या पेपरच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडकून आणण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे. प्रस्तुत पुस्तकात १९ व्या शतकातील महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण घटकांचा अस्यास करण्यात आला आहे. त्यापुव्ठे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.A. History Students.
Table of Content:

1. Background of the 19th Century Maharashtra

2. Impact of the West

3. Renaissance in Maharashtra

4. Social stratification and caste-class consciousness

5. Rise and Growth of National consciousness

6. Economic Transformation