इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास)

इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास)

1056 Views
MRP : ₹135.00
Price : ₹89.78
You will save : ₹45.23 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied
  • Snapshot
  • About the book
इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास) - Page 1 इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास) - Page 2 इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास) - Page 3 इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास) - Page 4 इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास) - Page 5

इतिहास (आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास) by प्रा. डॉ. शामराव घाडगे, Prof. G. V. Rupnawar Prof. Mrs. Savitri Dattatray Jadhav, Prof. Aruna Ravindra Waghole
Book Summary:

पुणे विद्यापीठने जून २0५७ पासून (एम. ए-भाग दोन) या शेक्षणिक वर्षाच्या सत्र तीन साठीच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडून आपली आहे तसेच श्रेयाकवश्रेणी पद्धतीचा अवलब केला आहे एम. एम. इतिहास(HS-C9) "आनिक भारताचा आर्थिक इतिहास" या पेपरच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त असलेले पुस्तक आपल्या हाती देताना निशेष आनंद होत आहे प्रस्तुत पुस्तकात आनिक भारताच्या आर्थिक इतिहासातील महत्वपूर्ण घटकांचा अथ्यास करण्यात आला आहे. त्याथुळे या पुस्तकाचे स्वागत निद्यार्थीव, प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आणहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.A. History Students.
Table of Content:

1. European economic interests in India and colonial economy

2. Agrarian settlements

3. Industry

4. Trade : internal and foreign

5. Fiscal System

6. Banking

 

Loved by students