Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Books , Textbook

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Books , Textbook (Total 167 Products)
View: 
Chemistry Of Industrially Important Products

Chemistry Of Industrially Important Products

By Dr. N. S. Sonawane, Prof. M. G. Kasar , Dr. M. S. Borse, Dr. R. S. Dhivare, Prof. K. M. Borse
379 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
विज्ञान अध्यापन पद्धती व आशयज्ञान

विज्ञान अध्यापन पद्धती व आशयज्ञान

By Dr. Pighla Dhade
518 Views
Price: ₹260.00
MRP ₹325.00
You save : ₹65.00
20% Off
PHY 602_Material Science

PHY 602_Material Science

By Dr. Preeti Raotole, Dr. R. G. Bavane, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. D. R. Patil, Dr. R. R. Kinage
485 Views
Price: ₹116.00
MRP ₹145.00
You save : ₹29.00
20% Off
PHY 601_Quantum Mechanics

PHY 601_Quantum Mechanics

By Dr. G. B. Shelake, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. H.M. Patil, Dr. I. J. Patil
519 Views
Price: ₹100.00
MRP ₹125.00
You save : ₹25.00
20% Off
BOT 604 -  Economic Botany (KBCNMU)

BOT 604 - Economic Botany (KBCNMU)

By Dr. Smita S. Chaudhari, Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
705 Views
Price: ₹140.00
MRP ₹175.00
You save : ₹35.00
20% Off
PHY 605 (SEC) Basic Instrumentation Skills  (KBCNMU)

PHY 605 (SEC) Basic Instrumentation Skills (KBCNMU)

By Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. U. S. Jagtap
1397 Views
Price: ₹156.00
MRP ₹195.00
You save : ₹39.00
20% Off
PHY 602 Material Science (KBCNMU)

PHY 602 Material Science (KBCNMU)

By Dr. Preeti Raotole, Dr. R. G. Bavane, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. D. R. Patil, Dr. R. R. Kinage
746 Views
Price: ₹116.00
MRP ₹145.00
You save : ₹29.00
20% Off
Advance Accounting - I (TYBCom - Sem VI)

Advance Accounting - I (TYBCom - Sem VI)

By Dr. P. P. Chhajed, Dr. Kalpana M. Patil
741 Views
Price: ₹80.00
MRP ₹100.00
You save : ₹20.00
20% Off
Theoretical Computer Science (KBCNMU)

Theoretical Computer Science (KBCNMU)

By Dr. Ranjana Zinjore, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
649 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹105.00
You save : ₹21.00
20% Off
Computer Network (KBCNMU)

Computer Network (KBCNMU)

By Dr. Rakesh Deore, Prof. Rajashree Deshmukh, Prof. Sanjay E. Pate
648 Views
Price: ₹40.00
MRP ₹50.00
You save : ₹10.00
20% Off
Physical Geography Of Maharashtra

Physical Geography Of Maharashtra

By Dr. Prashant R. Torawane, Dr. Suresh C. Ahire, Dr. Satish Patil, Dr. Amol R. Bhuyar
498 Views
Price: ₹34.00
MRP ₹45.00
You save : ₹11.00
24% Off
Environmental Geography

Environmental Geography

By Dr. Suresh C. Ahire, Dr. Shivaji B. Patil, Dr. Sunil C. Gorane, Dr. Shrikant Mahajan, Smt. Deepali Thakare
443 Views
Price: ₹30.00
MRP ₹40.00
You save : ₹10.00
25% Off
Polymer Chemistry

Polymer Chemistry

By Dr. Milind M. Patil, Prof. Paresh G. Patil, Dr. Nitin B. Sonawane, Dr. Jyoti P. Mahashabde
521 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹55.00
You save : ₹13.00
24% Off
Analytical Techniques

Analytical Techniques

By Dr. C. M. Bhavsar, Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N. S. Sonawane, Prof. J. U. Chavan
428 Views
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
Chemistry Of Inorganic Solids

Chemistry Of Inorganic Solids

By Prof. (Dr.) T. J. Patil, Dr. N.S. Sonawane
461 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹55.00
You save : ₹13.00
24% Off
BOT 606 (B) - Plant Breeding (KBCNMU)

BOT 606 (B) - Plant Breeding (KBCNMU)

By Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
1019 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹95.00
You save : ₹19.00
20% Off
BOT 605 - Floriculture (KBCNMU)

BOT 605 - Floriculture (KBCNMU)

By Dr. S. A. Patil, Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
940 Views
Price: ₹108.00
MRP ₹135.00
You save : ₹27.00
20% Off
BOT 602 - Gymnosperms and Paleobotany (KBCNMU)

BOT 602 - Gymnosperms and Paleobotany (KBCNMU)

By Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
1046 Views
Price: ₹72.00
MRP ₹90.00
You save : ₹18.00
20% Off
BOT 601 - Higher Cryptogams (KBCNMU)

BOT 601 - Higher Cryptogams (KBCNMU)

By Dr. C. M. Pawara, Prof. C. D. Patil, Dr. G. M. Rane
1281 Views
Price: ₹108.00
MRP ₹135.00
You save : ₹27.00
20% Off
CS 606 (B) JAVA Programming- II (KBCNMU)

CS 606 (B) JAVA Programming- II (KBCNMU)

By Prof. S. D. Mone, Dr. G. R. Wani, Prof. Sanjay E. Pate
782 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹75.00
You save : ₹15.00
20% Off
CS 605 (SEC) Python Programming- II (KBCNMU)

CS 605 (SEC) Python Programming- II (KBCNMU)

By Dr. B. H. Barhate, Harshal Patil
839 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹120.00
You save : ₹24.00
20% Off
CS 602 Relational Database Management Systems (KBCNMU)

CS 602 Relational Database Management Systems (KBCNMU)

By Dr. B. H. Barhate, Dr. K. C. Deshmukh, Prof. Priyanka V. Barhate
823 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹75.00
You save : ₹15.00
20% Off
CS 601 Operating System (KBCNMU)

CS 601 Operating System (KBCNMU)

By Prof. Sanjay E. Pate, Prof. Anand J. Maheshwari
749 Views
Price: ₹52.00
MRP ₹65.00
You save : ₹13.00
20% Off
PHY 603 Nuclear Physics (KBCNMU)

PHY 603 Nuclear Physics (KBCNMU)

By Dr. Prakash B. Ahirrao , Dr. G. D. Deshmukh
1090 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹120.00
You save : ₹24.00
20% Off
ZOO 606 (B) : Sericulture (KBCNMU)

ZOO 606 (B) : Sericulture (KBCNMU)

By Dr. A. J. Patil, Dr. Sujata Gaikawad, Dr. Y.M.Bhosale, Dr. Rajashri P. Nemade, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
825 Views
Price: ₹52.00
MRP ₹65.00
You save : ₹13.00
20% Off
ZOO 605 : Research Methodology (KBCNMU)

ZOO 605 : Research Methodology (KBCNMU)

By Prof. A. T. Kalse , Dr. D. V. Ahirrao, Dr. L. B. Pawar, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
698 Views
Price: ₹88.00
MRP ₹110.00
You save : ₹22.00
20% Off
ZOO 604 : Microtechnique (KBCNMU)

ZOO 604 : Microtechnique (KBCNMU)

By Prof. A. T. Kalse, Prof. S. S. Patole , Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
602 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹70.00
You save : ₹14.00
20% Off
ZOO 603 : Applied Zoology (KBCNMU)

ZOO 603 : Applied Zoology (KBCNMU)

By Dr. D. V. Ahirrao, Prof. S. S. Patole, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
678 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹75.00
You save : ₹15.00
20% Off
ZOO 602 : Chick Embryology (KBCNMU)

ZOO 602 : Chick Embryology (KBCNMU)

By Dr. L. B. Pawar, Dr. I. S. Ahirrao, Dr. M.V. Amrutsagar, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
551 Views
Price: ₹64.00
MRP ₹80.00
You save : ₹16.00
20% Off
ZOO 601 : Study Of Leech And Calotes (KBCNMU)

ZOO 601 : Study Of Leech And Calotes (KBCNMU)

By Prof. S. S. Patole, Dr. S. G. Chinchore, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
930 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹70.00
You save : ₹14.00
20% Off