Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Books by Prashant Publications, Textbook

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Books by Prashant Publications, Textbook (Total 162 Products)
View: 
BOT 603 - Molecular Biology

BOT 603 - Molecular Biology

By Prof. C. D. Patil, Prof. Dr. G. M. Rane
2032 Views
Price: ₹124.00
MRP ₹155.00
You save : ₹31.00
20% Off
PHY 604 : Modern And Applied Physics

PHY 604 : Modern And Applied Physics

By Dr. R. S. Khadayate, Dr. S. R. Gosavi, Dr. K. G. Kolhe
1752 Views
Price: ₹156.00
MRP ₹195.00
You save : ₹39.00
20% Off
विज्ञान अध्यापन पद्धती व आशयज्ञान

विज्ञान अध्यापन पद्धती व आशयज्ञान

By Dr. Pighla Dhade
2671 Views
Price: ₹260.00
MRP ₹325.00
You save : ₹65.00
20% Off
PHY 602_Material Science

PHY 602_Material Science

By Dr. Preeti Raotole, Dr. R. G. Bavane, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. D. R. Patil, Dr. R. R. Kinage
1662 Views
( 51 )
Price: ₹116.00
MRP ₹145.00
You save : ₹29.00
20% Off
PHY 601_Quantum Mechanics

PHY 601_Quantum Mechanics

By Dr. G. B. Shelake, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. H.M. Patil, Dr. I. J. Patil
1855 Views
Price: ₹100.00
MRP ₹125.00
You save : ₹25.00
20% Off
BOT 604 -  Economic Botany (KBCNMU)

BOT 604 - Economic Botany (KBCNMU)

By Dr. Smita S. Chaudhari, Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
2321 Views
Price: ₹140.00
MRP ₹175.00
You save : ₹35.00
20% Off
PHY 605 (SEC) Basic Instrumentation Skills  (KBCNMU)

PHY 605 (SEC) Basic Instrumentation Skills (KBCNMU)

By Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. U. S. Jagtap
5180 Views
Price: ₹156.00
MRP ₹195.00
You save : ₹39.00
20% Off
PHY 602 Material Science (KBCNMU)

PHY 602 Material Science (KBCNMU)

By Dr. Preeti Raotole, Dr. R. G. Bavane, Prof. (Dr.) R. S. Khadayate, Dr. D. R. Patil, Dr. R. R. Kinage
2095 Views
( 51 )
Price: ₹116.00
MRP ₹145.00
You save : ₹29.00
20% Off
Advance Accounting - I (TYBCom - Sem VI)

Advance Accounting - I (TYBCom - Sem VI)

By Dr. P. P. Chhajed, Dr. Kalpana M. Patil
9642 Views
Price: ₹80.00
MRP ₹100.00
You save : ₹20.00
20% Off
Theoretical Computer Science (KBCNMU)

Theoretical Computer Science (KBCNMU)

By Dr. Ranjana Zinjore, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
2296 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹105.00
You save : ₹21.00
20% Off
Computer Network (KBCNMU)

Computer Network (KBCNMU)

By Dr. Rakesh Deore, Prof. Rajashree Deshmukh, Prof. Sanjay E. Pate
2074 Views
( 54 )
Price: ₹40.00
MRP ₹50.00
You save : ₹10.00
20% Off
BOT 606 (B) - Plant Breeding (KBCNMU)

BOT 606 (B) - Plant Breeding (KBCNMU)

By Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
2430 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹95.00
You save : ₹19.00
20% Off
BOT 605 - Floriculture (KBCNMU)

BOT 605 - Floriculture (KBCNMU)

By Dr. S. A. Patil, Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
2196 Views
( 53 )
Price: ₹108.00
MRP ₹135.00
You save : ₹27.00
20% Off
BOT 602 - Gymnosperms and Paleobotany (KBCNMU)

BOT 602 - Gymnosperms and Paleobotany (KBCNMU)

By Dr. G. M. Rane, Prof. C. D. Patil
2564 Views
Price: ₹72.00
MRP ₹90.00
You save : ₹18.00
20% Off
BOT 601 - Higher Cryptogams (KBCNMU)

BOT 601 - Higher Cryptogams (KBCNMU)

By Dr. C. M. Pawara, Prof. C. D. Patil, Dr. G. M. Rane
3153 Views
Price: ₹108.00
MRP ₹135.00
You save : ₹27.00
20% Off
CS 606 (B) JAVA Programming- II (KBCNMU)

CS 606 (B) JAVA Programming- II (KBCNMU)

By Prof. S. D. Mone, Dr. G. R. Wani, Prof. Sanjay E. Pate
2354 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹75.00
You save : ₹15.00
20% Off
CS 605 (SEC) Python Programming- II (KBCNMU)

CS 605 (SEC) Python Programming- II (KBCNMU)

By Dr. B. H. Barhate, Harshal Patil
2434 Views
Price: ₹96.00
MRP ₹120.00
You save : ₹24.00
20% Off
CS 602 Relational Database Management Systems (KBCNMU)

CS 602 Relational Database Management Systems (KBCNMU)

By Dr. B. H. Barhate, Dr. K. C. Deshmukh, Prof. Priyanka V. Barhate
2649 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹75.00
You save : ₹15.00
20% Off
CS 601 Operating System (KBCNMU)

CS 601 Operating System (KBCNMU)

By Prof. Sanjay E. Pate, Prof. Anand J. Maheshwari
2303 Views
Price: ₹52.00
MRP ₹65.00
You save : ₹13.00
20% Off
PHY 603 Nuclear Physics (KBCNMU)

PHY 603 Nuclear Physics (KBCNMU)

By Dr. Prakash B. Ahirrao , Dr. G. D. Deshmukh
2395 Views
( 54 )
Price: ₹96.00
MRP ₹120.00
You save : ₹24.00
20% Off
ZOO 606 (B) : Sericulture (KBCNMU)

ZOO 606 (B) : Sericulture (KBCNMU)

By Dr. A. J. Patil, Dr. Sujata Gaikawad, Dr. Y.M.Bhosale, Dr. Rajashri P. Nemade, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
3148 Views
Price: ₹52.00
MRP ₹65.00
You save : ₹13.00
20% Off
ZOO 605 : Research Methodology (KBCNMU)

ZOO 605 : Research Methodology (KBCNMU)

By Prof. A. T. Kalse , Dr. D. V. Ahirrao, Dr. L. B. Pawar, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
2117 Views
( 52 )
Price: ₹88.00
MRP ₹110.00
You save : ₹22.00
20% Off
ZOO 604 : Microtechnique (KBCNMU)

ZOO 604 : Microtechnique (KBCNMU)

By Prof. A. T. Kalse, Prof. S. S. Patole , Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
1967 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹70.00
You save : ₹14.00
20% Off
ZOO 603 : Applied Zoology (KBCNMU)

ZOO 603 : Applied Zoology (KBCNMU)

By Dr. D. V. Ahirrao, Prof. S. S. Patole, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
2223 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹75.00
You save : ₹15.00
20% Off
ZOO 602 : Chick Embryology (KBCNMU)

ZOO 602 : Chick Embryology (KBCNMU)

By Dr. L. B. Pawar, Dr. I. S. Ahirrao, Dr. M.V. Amrutsagar, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
1871 Views
Price: ₹64.00
MRP ₹80.00
You save : ₹16.00
20% Off
ZOO 601 : Study Of Leech And Calotes (KBCNMU)

ZOO 601 : Study Of Leech And Calotes (KBCNMU)

By Prof. S. S. Patole, Dr. S. G. Chinchore, Dr. Namrata G. Mahajan, Dr. Manojkumar Z. Chopda
3170 Views
( 55 )
Price: ₹56.00
MRP ₹70.00
You save : ₹14.00
20% Off
Advanced Accountancy - II (KBCNMU) (Sem VI)

Advanced Accountancy - II (KBCNMU) (Sem VI)

By Dr. P. P. Chhajed, Dr. Kalpana M. Patil
3482 Views
( 57 )
Price: ₹88.00
MRP ₹110.00
You save : ₹22.00
20% Off
Insurance And Transport

Insurance And Transport

By Prof. Dr. Dipak V. Dokhale
2027 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹150.00
You save : ₹30.00
20% Off
राजकीय भूगोल

राजकीय भूगोल

By Dr. Sanjay Bhaise, Dr. Devendra Musky
2876 Views
Price: ₹140.00
MRP ₹175.00
You save : ₹35.00
20% Off
TYBSc Chemistry Text Books Set (CH 601-609 & Practical) - KBCNMU

TYBSc Chemistry Text Books Set (CH 601-609 & Practical) - KBCNMU

By Prof. (Dr.) A. M. Nemade, Dr. H. A. Mahajan Dr. G. H. Sonawane, Dr. V. T. Patil, Dr. S. D. Yeole
4626 Views
Price: ₹404.00
MRP ₹505.00
You save : ₹101.00
20% Off