Higher Education Books by Sharp Publications, Higher Education Textbook in Marathi

Publisher

Language

Material Type

Higher Education Books by Sharp Publications, Higher Education Textbook in Marathi (Total 165 Products)
View: 
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
7601 Views
Price: ₹45.50
MRP ₹65.00
You save : ₹19.50
30% Off
मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

By Sharp Publications
6927 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

By Sharp Publications
5647 Views
Price: ₹52.50
MRP ₹75.00
You save : ₹22.50
30% Off
मराठी (ग्रामीण साहित्य)

मराठी (ग्रामीण साहित्य)

By Sharp Publications
4841 Views
Price: ₹38.50
MRP ₹55.00
You save : ₹16.50
30% Off
मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

By Sharp Publications
4689 Views
Price: ₹38.50
MRP ₹55.00
You save : ₹16.50
30% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
4250 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

By Sharp Publications
4078 Views
Price: ₹38.50
MRP ₹55.00
You save : ₹16.50
30% Off
विपणन व्यवस्थापन - II

विपणन व्यवस्थापन - II

By Sharp Publications
3343 Views
Price: ₹52.50
MRP ₹75.00
You save : ₹22.50
30% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

By Sharp Publications
2958 Views
Price: ₹45.50
MRP ₹65.00
You save : ₹19.50
30% Off
मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
2940 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

By Sharp Publications
2931 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹90.00
You save : ₹27.00
30% Off
भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

By Sharp Publications
2840 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹90.00
You save : ₹27.00
30% Off
समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

By Sharp Publications
2813 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹40.00
You save : ₹12.00
30% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
2716 Views
Price: ₹52.50
MRP ₹75.00
You save : ₹22.50
30% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
2625 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

By Sharp Publications
2260 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
मराठी (साहित्य संशोधन)

मराठी (साहित्य संशोधन)

By Sharp Publications
2248 Views
Price: ₹38.50
MRP ₹55.00
You save : ₹16.50
30% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
2101 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारण)

राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारण)

By Sharp Publications
1921 Views
Price: ₹52.50
MRP ₹75.00
You save : ₹22.50
30% Off
व्यवसाय प्रशासन

व्यवसाय प्रशासन

By Sharp Publications
1665 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹90.00
You save : ₹27.00
30% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
1611 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
1599 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹45.00
You save : ₹13.50
30% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
1561 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
Advanced Accounting

Advanced Accounting

By Sharp Publications
1464 Views
Price: ₹112.00
MRP ₹160.00
You save : ₹48.00
30% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
1431 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹40.00
You save : ₹12.00
30% Off