Arts Books by Sharp Publications, Arts Textbook in Marathi

Arts Books by Sharp Publications, Arts Textbook in Marathi (Total 112 Products)
View: 
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
7304 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

By Sharp Publications
6478 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

By Sharp Publications
5060 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

By Sharp Publications
4582 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
मराठी (ग्रामीण साहित्य)

मराठी (ग्रामीण साहित्य)

By Sharp Publications
4455 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

By Sharp Publications
3841 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

By Sharp Publications
2829 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

By Sharp Publications
2807 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
2802 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

By Sharp Publications
2694 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

By Sharp Publications
2649 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

By Sharp Publications
2162 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
मराठी (साहित्य संशोधन)

मराठी (साहित्य संशोधन)

By Sharp Publications
2124 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
2012 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारण)

राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारण)

By Sharp Publications
1827 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
1331 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
अर्थशास्त्र (लोकसंख्याशास्त्र)

अर्थशास्त्र (लोकसंख्याशास्त्र)

By Sharp Publications
1324 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी (साहित्यविचार)

मराठी (साहित्यविचार)

By Sharp Publications
1189 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
इतिहास (20 व्या शतकातील जगाचा इतिहास)

इतिहास (20 व्या शतकातील जगाचा इतिहास)

By Sharp Publications
1151 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था)

राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था)

By Sharp Publications
1144 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Compulsory English (In Marathi)

Compulsory English (In Marathi)

By Sharp Publications
1104 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
इतिहास आधुनिक भारत (1857 - 1950)

इतिहास आधुनिक भारत (1857 - 1950)

By Sharp Publications
1080 Views
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

By Sharp Publications
1046 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
991 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
समाजशास्त्र (सामाजिक संशोधन पद्धति)

समाजशास्त्र (सामाजिक संशोधन पद्धति)

By Sharp Publications
971 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
मराठी (भाषाविज्ञान वर्णनात्मक आणि ऐतिहासिक)

मराठी (भाषाविज्ञान वर्णनात्मक आणि ऐतिहासिक)

By Sharp Publications
964 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
अर्थशास्त्र (भारतीय आर्थिक पर्यावरण)

अर्थशास्त्र (भारतीय आर्थिक पर्यावरण)

By Sharp Publications
936 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off