Higher Education Books by Sharp Publications, Higher Education Textbook

Higher Education Books by Sharp Publications, Higher Education Textbook (Total 299 Products)
View: 
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
523 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
495 Views
Price: ₹33.60
MRP ₹60.00
You save : ₹26.40
44% Off
मराठी (ग्रामीण साहित्य)

मराठी (ग्रामीण साहित्य)

By Sharp Publications
432 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
English (English Literature From 1550 To 1798)

English (English Literature From 1550 To 1798)

By Sharp Publications
382 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

By Sharp Publications
378 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹45.00
You save : ₹19.80
44% Off
Industrial Economic Environment

Industrial Economic Environment

By Sharp Publications
371 Views
Price: ₹47.60
MRP ₹85.00
You save : ₹37.40
44% Off
मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

By Sharp Publications
345 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
307 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹50.00
You save : ₹22.00
44% Off
विपणन व्यवस्थापन - II

विपणन व्यवस्थापन - II

By Sharp Publications
304 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹75.00
You save : ₹33.00
44% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
286 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹75.00
You save : ₹33.00
44% Off
मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

By Sharp Publications
283 Views
Price: ₹50.40
MRP ₹90.00
You save : ₹39.60
44% Off
General Laws Affecting Taxation

General Laws Affecting Taxation

By Sharp Publications
247 Views
Price: ₹47.60
MRP ₹85.00
You save : ₹37.40
44% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
232 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹50.00
You save : ₹22.00
44% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
228 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹45.00
You save : ₹19.80
44% Off
Compulsory English

Compulsory English

By Sharp Publications
227 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹95.00
You save : ₹41.80
44% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
220 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹45.00
You save : ₹19.80
44% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

By Sharp Publications
220 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
213 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹45.00
You save : ₹19.80
44% Off
व्यवसाय प्रशासन

व्यवसाय प्रशासन

By Sharp Publications
212 Views
Price: ₹50.40
MRP ₹90.00
You save : ₹39.60
44% Off
अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
207 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹75.00
You save : ₹33.00
44% Off
हिंदी साहित्य का इतिहास : आधुनिक  काल

हिंदी साहित्य का इतिहास : आधुनिक काल

By Sharp Publications
195 Views
Price: ₹67.20
MRP ₹120.00
You save : ₹52.80
44% Off
Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting)

Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting)

By Sharp Publications
173 Views
Price: ₹39.20
MRP ₹70.00
You save : ₹30.80
44% Off
Advanced Accounting

Advanced Accounting

By Sharp Publications
153 Views
Price: ₹89.60
MRP ₹160.00
You save : ₹70.40
44% Off
Business Finance

Business Finance

By Sharp Publications
151 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
151 Views
Price: ₹22.40
MRP ₹40.00
You save : ₹17.60
44% Off
Auditing And Taxation (Taxation - Income Tax)

Auditing And Taxation (Taxation - Income Tax)

By Sharp Publications
150 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹100.00
You save : ₹44.00
44% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारांची परंपरा)

राज्यशास्त्र (राजकीय विचारांची परंपरा)

By Sharp Publications
148 Views
Price: ₹33.60
MRP ₹60.00
You save : ₹26.40
44% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
148 Views
Price: ₹33.60
MRP ₹60.00
You save : ₹26.40
44% Off