B.Sc. Physics Books by Prashant Publications, B.Sc. Physics Lab Manuals

B.Sc. Physics Books by Prashant Publications, B.Sc. Physics Lab Manuals (Total 5 Products)
View: 
Practical Physics

Practical Physics

By Dr. S. R. Gosavi, Dr. R. S. Khadayate, Dr. K. G. Kolhe, Dr. R. R. Ahire, Dr. S. C. Chaudhari, Dr. V. T. Patil, Dr. R. G. Bavane,
3967 Views
( 52 )
Price: ₹41.25
MRP ₹55.00
You save : ₹13.75
25% Off
Practical Physics

Practical Physics

By Dr. S. R. Gosavi, Dr. R. S. Khadayate, Dr. K. G. Kolhe, Dr. P. P. Jagtap, Dr. R. G. Bavane, Dr. R. M. Shewale
2340 Views
( 51 )
Price: ₹37.50
MRP ₹50.00
You save : ₹12.50
25% Off
Practical Physics (SPPU)

Practical Physics (SPPU)

By Dr. M. K. Deore, Dr. Smt. S. D. Shinde, Dr. K. M. Sonawane, Dr. P. B. Chaudhari, Prin. Dr. C. G. Dighavkar
2327 Views
Price: ₹112.00
MRP ₹140.00
You save : ₹28.00
20% Off
Practical Physics

Practical Physics

By Dr. S. R. Gosavi, Dr. R. S. Khadayate, Dr. K. G. Kolhe, Dr. R. S. Patil, Prof. G. B. Shelke, Dr. P. B. Ahirrao, Dr. R. M. Shewal
2165 Views
( 52 )
Price: ₹37.50
MRP ₹50.00
You save : ₹12.50
25% Off
Practical Physics

Practical Physics

By Dr. S. R. Gosawi, Dr. R. S. Khadayate, Dr. D. M. Marathe, Dr. K. G. Kolhe, S. R. Thosare, Dr. G. D. Deshmukh, Dr. L. Vasaikar, D
1902 Views
( 51 )
Price: ₹60.00
MRP ₹80.00
You save : ₹20.00
25% Off