अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण

अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण

2694 Views
MRP : ₹70.00
Price : ₹52.50
You will save : ₹17.50 after 25% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nitin Prakashan All Class 9 English books by Nitin Prakashan
ISBN 9788186169308
Author: M. V Oak
Number of Pages 130
Edition Revised Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण - Page 1 अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण - Page 2 अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण - Page 3 अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण - Page 4 अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण - Page 5

अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण by M. V Oak
Book Summary:

नववी व दहावी तसेच स्पर्धापरीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी व्याकरण मराठीमध्ये समजावून सांगणारे हे पुस्तक आहे. सहज सोप्या उदाहरणांसह प्रत्येक घटकाची यथोचित माहिती व स्वध्यायासाठी प्रश्नोत्तरांचा यामध्ये समावेश केला आहे. दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार कृतियुक्त मूल्यमापन पद्धतीवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for School, College Students.