स्पर्धा परीक्षा गणित

स्पर्धा परीक्षा गणित

( 61 )
9083 Views
MRP : ₹120.00
Price : ₹90.00
You will save : ₹30.00 after 25% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nitin Prakashan All Mathematics books by Nitin Prakashan
ISBN 9788186169933
Author: वा .ना दांडेकर, ना . श्री उत्पात
Number of Pages 330
Edition Revised Twelveth Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
स्पर्धा परीक्षा गणित - Page 1 स्पर्धा परीक्षा गणित - Page 2 स्पर्धा परीक्षा गणित - Page 3 स्पर्धा परीक्षा गणित - Page 4 स्पर्धा परीक्षा गणित - Page 5

स्पर्धा परीक्षा गणित by वा .ना दांडेकर, ना . श्री उत्पात
Book Summary:

गणितासारखा अवघड विषय जास्त चांगल्याप्रकारे समजावा यासाठी हे पुस्तक दोन भागांमध्ये विभागले आहे. पहिल्या विभागातील प्रत्येक प्रकरणात अभ्यासक्रमातील घटकांची मूलभूत संकल्पना, त्याचे सूत्रे व त्यावरील प्रश्न दिले आहेत.  दुसऱ्या विभागामध्ये झालेल्या सर्व घटकांवर 7 सराव प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत व शेवटी काही गणितविषयक शब्दांची पारिभाषिक शब्द सूची दिली आहे. 

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.