सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII

By Mo. Ra. Valimbe more
1612 Views
Selling Price : ₹57.00
MRP : ₹80.00
You will save : ₹23.00 after 29% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nitin Prakashan All Class 7 books by Nitin Prakashan
ISBN 9788186169360
Author: Mo. Ra. Valimbe
Number of Pages 211
Edition Revised Fourth Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII - Page 1 सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII - Page 2 सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII - Page 3 सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII - Page 4 सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII - Page 5

सुगम मराठी व्याकरण For Class - V To VIII by Mo. Ra. Valimbe
Book Summary:

इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या व्याकरणातील सर्व घटकांचा व शब्दसंग्रहाचा यामध्ये समावेश केला आहे. सोप्या भाषेत अनेक उदाहरणांसह संकल्पना स्पष्ट केल्या आहेत. प्रत्येक घटकातील संकल्पनांचे महत्त्वाच्या टिपांसह स्पष्टीकरणही यामध्ये दिले आहे. विद्यार्थ्यांना सरावासाठी आदर्श सराव कृतींचा यामध्ये समावेश केला आहे. अभ्यास कसा करावा, आदर्श उत्तरे कशी लिहावीत याविषयी महत्त्वाच्या टिपांचाही यामध्ये समावेश केला आहे. मराठी भाषेची गोडी लागावी म्हणून काही रंजक भाषिक खेळांचाही यामध्ये समावेश केला आहे. इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय सोपा करून सांगणारे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुस्तक!

Audience of the Book :
This book Useful for Class V To VIII Students.

Related Class 6 Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!