M.A - Master of Arts Books by Sharp Publications, M.A - Master of Arts Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Latest

Publisher

Language

Material Type

M.A - Master of Arts Books by Sharp Publications, M.A - Master of Arts Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Latest (Total 58 Products)
View: 
इतिहास (दुसज्या महायुद्धानंतरचे जग) (१९४५-२०००)

इतिहास (दुसज्या महायुद्धानंतरचे जग) (१९४५-२०००)

By Sharp Publications
611 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
992 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
समाजशास्त्र (जागतिकीकरणाचे समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र (जागतिकीकरणाचे समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
560 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
समाजशास्त्र (गुन्ह्याचे समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र (गुन्ह्याचे समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
549 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
मराठी (साहित्य संशोधन)

मराठी (साहित्य संशोधन)

By Sharp Publications
2125 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राज्यशास्त्र (संशोधन पद्धतीशास्त्र)

राज्यशास्त्र (संशोधन पद्धतीशास्त्र)

By Sharp Publications
611 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय प्रक्रिया)

राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय प्रक्रिया)

By Sharp Publications
577 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
2018 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

By Sharp Publications
689 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन

By Sharp Publications
798 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिध्दांत)

राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिध्दांत)

By Sharp Publications
913 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

By Sharp Publications
714 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
इतिहास (भारतीय इतिहासतील चर्चा)

इतिहास (भारतीय इतिहासतील चर्चा)

By Sharp Publications
649 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
इतिहास (२० व्या शतकातील महाराष्ट्राचा इतिहास)

इतिहास (२० व्या शतकातील महाराष्ट्राचा इतिहास)

By Sharp Publications
611 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II)

अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II)

By Sharp Publications
735 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राजयशास्त्रा राजकीय विचारांची परंपरा

राजयशास्त्रा राजकीय विचारांची परंपरा

By Sharp Publications
491 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
7325 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

By Sharp Publications
1047 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास

अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास

By Sharp Publications
798 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
इतिहास आधुनिक पाश्चिमात्त्य जगाचा वैचारिक इतिहास

इतिहास आधुनिक पाश्चिमात्त्य जगाचा वैचारिक इतिहास

By Sharp Publications
646 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
समाजशास्त्र : मानवी हक्क आणि  सामाजिक न्याय

समाजशास्त्र : मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय

By Sharp Publications
813 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
सहकारी कायदे अणि इतर कायदे

सहकारी कायदे अणि इतर कायदे

By Sharp Publications
732 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

By Sharp Publications
2650 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
सहकारी बँक वव्यवसाई अणि  पतसंस्था

सहकारी बँक वव्यवसाई अणि पतसंस्था

By Sharp Publications
517 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षण

By Sharp Publications
650 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था)

राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था)

By Sharp Publications
1149 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off