M.A - Master of Arts Books by Sharp Publications, M.A - Master of Arts Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi

Publisher

Language

Material Type

M.A - Master of Arts Books by Sharp Publications, M.A - Master of Arts Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi (Total 58 Products)
View: 
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
7169 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
मराठी (ग्रामीण साहित्य)

मराठी (ग्रामीण साहित्य)

By Sharp Publications
4290 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

By Sharp Publications
3714 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

By Sharp Publications
2581 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
मराठी (साहित्य संशोधन)

मराठी (साहित्य संशोधन)

By Sharp Publications
2037 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
1943 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
अर्थशास्त्र (लोकसंख्याशास्त्र)

अर्थशास्त्र (लोकसंख्याशास्त्र)

By Sharp Publications
1269 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था)

राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय संस्था)

By Sharp Publications
1074 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

By Sharp Publications
988 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
908 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय समाजशास्त्र)

राज्यशास्त्र (राजकीय समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
883 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिध्दांत)

राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिध्दांत)

By Sharp Publications
841 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
समाजशास्त्र : मानवी हक्क आणि  सामाजिक न्याय

समाजशास्त्र : मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय

By Sharp Publications
753 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास

अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास

By Sharp Publications
742 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन

By Sharp Publications
730 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
इतिहास (मराठा राजतन्त्र)

इतिहास (मराठा राजतन्त्र)

By Sharp Publications
731 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
राज्यशास्त्र (प्रशासकीय सिद्धांत)

राज्यशास्त्र (प्रशासकीय सिद्धांत)

By Sharp Publications
710 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी ( परसरमाध्यामे आणि साहित्य व्यव्हार )

मराठी ( परसरमाध्यामे आणि साहित्य व्यव्हार )

By Sharp Publications
703 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारांची परंपरा)

राज्यशास्त्र (राजकीय विचारांची परंपरा)

By Sharp Publications
691 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II)

अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II)

By Sharp Publications
691 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
सहकारी कायदे अणि इतर कायदे

सहकारी कायदे अणि इतर कायदे

By Sharp Publications
670 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
इतिहास (इतिहास : सिद्धांत आणि पद्धती)

इतिहास (इतिहास : सिद्धांत आणि पद्धती)

By Sharp Publications
666 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

By Sharp Publications
658 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
अर्थशास्त्र (ग्रामीण अर्थशास्त्र)

अर्थशास्त्र (ग्रामीण अर्थशास्त्र)

By Sharp Publications
658 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
इतिहास (प्रारंभिक महाराष्ट्रच इतिहास)

इतिहास (प्रारंभिक महाराष्ट्रच इतिहास)

By Sharp Publications
644 Views
Price: ₹23.28
MRP ₹35.00
You save : ₹11.73
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

By Sharp Publications
633 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
मराठी ( विशेष लेखकाचा अभ्यास - मध्ययुगीन )

मराठी ( विशेष लेखकाचा अभ्यास - मध्ययुगीन )

By Sharp Publications
602 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
मराठी इतिहासिक भाषाविज्ञान

मराठी इतिहासिक भाषाविज्ञान

By Sharp Publications
601 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off