शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह

शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह

7098 Views
Price : ₹110.00
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.Ed Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386700803
Author: श्रीमती विशाखख्रा बागडे
Number of Pages 313
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह - Page 1 शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह - Page 2 शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह - Page 3 शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह - Page 4 शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह - Page 5

शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह by श्रीमती विशाखख्रा बागडे
Book Summary:

प्राथमिक शिक्षण पदविका (D.EI.Ed.) अभ्यासक्रमातील पाठ्यक्रम एस-3 “शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह हे पुस्तक आपल्या हाती देताना मला आनंद होत आहे. 21 वे शतक हे डिजिटल युग आहे. विद्यार्थ्यांची येणारी नवी पिढी ष्टी माहिती तंत्रज्ञान युगात शिकणारी आहे. आजचे युग हवे ज्ञानयुग आहे. तरीदेखील आज 'अप्रगत विद्यार्थीविष्ठीन वर्ग' हवे एक मोठे आव्हान शासन, संस्था आणि विशेषत: शिक्षकांपुढे आहे, ते पेलण्यासाठी शासन, संस्था, शाळा, कार्पोरेट क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालक या सर्वांनी एकत्र येऊन हे 100% शिक्षणाचे शिवधनुष्य पेलायचे आह्ठे. यासाठी पाठ्यक्रम एस-3 'शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाद्व” या विषयाचा प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम द्वितीय वर्षाच्या पाठ्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. या विषयात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत अनेक शासकीय योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगानेच कृतिसंशोधन, ज्ञानरचनावाद, कृतिआधारित अध्ययन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, शैक्षणिक पर्यटन, विद्यार्थी सुरक्षा, शांतता शिक्षण, तंत्रस्ने्ठी शिक्षण, शिक्षणातील नीतितत्त्वे व शिक्षकांसाठीची आचारसंह्तिता अशा विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या पाठ्यक्रमात लेखन करताना छात्राध्यापकांच्या बुद्धीला चालना मिळावी म्हणून आवश्यक त्या ठिकाणी वैचारिक प्रश्‍न दिलेले आहेत. विषय स्पष्ट होण्यासाठी आवश्यक तेथे चित्रे, आकृत्या आणि चौकटींचा वापर करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या प्रारंभी त्या घटकाचे उपघटक व प्रस्तावना देण्यात आली आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Exam.