परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

Sold ( 57 times )
18827 Views
MRP : ₹75.00
Price : ₹53.00
You will save : ₹22.00 after 29% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.Ed Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386084552
Author: प्रा. त्र्यंबक वामन भागवत
Number of Pages 177
Edition Second Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र - Page 1 परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र - Page 2 परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र - Page 3 परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र - Page 4 परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र - Page 5

शपरिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र by प्रा. त्र्यंबक वामन भागवत
Book Summary:

Curriculum of Diploma in Elementary Education (D. El.Ed)-2016 या नवीन अभ्यासक्रमात नावीन्याने समाविष्ट केलेला विषय प्रथम वर्षासाठी *परिसर अभ्यास : अध्ययन-अध्यापनशास्त्र' या विषयाचे पाठ्यपुस्तक आपल्या डाती देताना मला विशेष आनंद होत आह्ठे. श्यत्ता ३ री ते 5 वी साठी 'परिसर अभ्यास भाग-1' आणि 'परिसर अभ्यास भाग-2' असे दोन स्वतंत्र विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेले आहेत. परिसर अभ्यास भाग-1 मध्ये विज्ञान, भूगोल व नागरिकशास्त्र या विषयांचा समावेश असून परिसर अभ्यास भाग-2 मध्ये इतिष्ठास या विषयाचा समावेश आषह्ठे. परिसर अभ्यास भाग-1 आणि भाग-2 मधील आशयाचे संबोध, छात्राध्यापकांना स्पष्ट होण्यासाठी प्रस्तुत पाठ्यपुस्तकात उदाहरणांसट्ट माहिती दिलेली आहे.

*परिसर अभ्यास : अध्ययन-अध्यापनशास्त्र' या विषयात संबोध, व्याप्ती, ऐतिष्ठासिक दृष्टिकोन, विविध आंतरक्रिया उदाष्ठरणे दिल्याने छात्राध्यायक ज्ञानरचनावादी अध्यापन करण्यासाठी सक्षम होतील. त्याचप्रमाणे पाठ्यक्रमाचे विश्लेषण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण करण्यासाठी अचूक मार्गदर्शन केलेले आह्ठे.

प्राथमिक स्तरावर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करण्यासाठी आकारिक मूल्यमापन साधनतंत्राची निवड करणे, भारांशनिश्‍चिती करणे, साधनतंत्राचा वापर करण्याचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रस्तुत पुस्तक मार्गदर्शनपूरक ठरेल.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Exam.