• शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण
34% Off

शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण

By डॉ. संजीव सोनावणे, डॉ. सोपान कांगणे more
1024 Views
Selling Price : ₹66.50
MRP : ₹100.00
You will save : ₹33.50 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.Ed Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789386084569
Author: डॉ. संजीव सोनावणे, डॉ. सोपान कांगणे
Number of Pages 225
Edition Second Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण - Page 1 शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण - Page 2 शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण - Page 3 शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण - Page 4 शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण - Page 5

शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण by डॉ. संजीव सोनावणे, डॉ. सोपान कांगणे
Book Summary:

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी सन 2016-17 या वर्षी प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केलेली आह्ठे. या अभ्यासक्रमामध्ये असलेला 'शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण' दा विषय प्रथम वर्षी प्रशिक्षणार्थीना अभ्यासावयाचा आहे.

बालकांचा सर्वांगीण विकास घडविण्याची वृत्ती, त्याचप्रमाणे ज्ञान व कौशल्य सेवापूर्व प्रशिक्षणार्थीना यावे, हाच खरा या अभ्यासक्रमाचा हेतू आह्ठे.

“बालकाच्या विकासातील क्रिया कौशल्य या क्षेत्राचा विकास करण्याची दृष्टी भावी शिक्षकांना यावी यासाठी “शारीरिक शिक्षण'* या विषयाचा समावेश या अभ्यासक्रमात केला आहे. खेळ प्रवृत्तीस वाव देऊन व्यक्तिमत्त्व घडविण्यासाठी ज्या ज्ञानाची गरज आह्ठे ते या पुस्तकातून देण्याचा प्रयत्न आह्ठे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी दिशादर्शनाबरोबर शारीरिक शिक्षण मूलभूत संकल्पना, स्पर्धा, अध्यापन पद्धती,शारीरिक शिक्षणाचे मूल्यमापन या बाबींचा समावेश या पुस्तकात केला आहे. उपयोजन स्तरावरील प्रश्‍न स्वाध्यायामध्ये दिले आहेत. या पुस्तकाच्या अभ्यासातून प्राथमिक स्तरावर शारीरिक शिक्षणाचे यशस्वी अनुभव देणारा अध्यापक निश्‍चित घडेल अशी खात्री वाटते.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Exam.

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!