Sharp Publications Books

Sharp Publications Books (Total 300 Products)
View: 
इतिहास (दुसज्या महायुद्धानंतरचे जग) (१९४५-२०००)

इतिहास (दुसज्या महायुद्धानंतरचे जग) (१९४५-२०००)

By Sharp Publications
39 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
58 Views
Price: ₹22.40
MRP ₹40.00
You save : ₹17.60
44% Off
हिंदी विशेष स्तर वैकल्पिक लोकसाहित्य

हिंदी विशेष स्तर वैकल्पिक लोकसाहित्य

By Sharp Publications
66 Views
Price: ₹47.60
MRP ₹85.00
You save : ₹37.40
44% Off
समाजशास्त्र (जागतिकीकरणाचे समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र (जागतिकीकरणाचे समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
49 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
समाजशास्त्र (गुन्ह्याचे समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र (गुन्ह्याचे समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
37 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
मराठी (साहित्य संशोधन)

मराठी (साहित्य संशोधन)

By Sharp Publications
74 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
राज्यशास्त्र (संशोधन पद्धतीशास्त्र)

राज्यशास्त्र (संशोधन पद्धतीशास्त्र)

By Sharp Publications
48 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय प्रक्रिया)

राज्यशास्त्र (भारतातील राजकीय प्रक्रिया)

By Sharp Publications
54 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
211 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹45.00
You save : ₹19.80
44% Off
Poetry In English

Poetry In English

By Sharp Publications
68 Views
Price: ₹72.80
MRP ₹130.00
You save : ₹57.20
44% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

By Sharp Publications
46 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹45.00
You save : ₹19.80
44% Off
Management Of Co-Operative Housing Societies

Management Of Co-Operative Housing Societies

By Sharp Publications
63 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन

By Sharp Publications
51 Views
Price: ₹33.60
MRP ₹60.00
You save : ₹26.40
44% Off
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिध्दांत)

राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिध्दांत)

By Sharp Publications
55 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

By Sharp Publications
79 Views
Price: ₹39.20
MRP ₹70.00
You save : ₹30.80
44% Off
English : Indian Writing In English

English : Indian Writing In English

By Sharp Publications
69 Views
Price: ₹44.80
MRP ₹80.00
You save : ₹35.20
44% Off
English : Drama In English

English : Drama In English

By Sharp Publications
69 Views
Price: ₹33.60
MRP ₹60.00
You save : ₹26.40
44% Off
इतिहास (भारतीय इतिहासतील चर्चा)

इतिहास (भारतीय इतिहासतील चर्चा)

By Sharp Publications
59 Views
Price: ₹39.20
MRP ₹70.00
You save : ₹30.80
44% Off
इतिहास (२० व्या शतकातील महाराष्ट्राचा इतिहास)

इतिहास (२० व्या शतकातील महाराष्ट्राचा इतिहास)

By Sharp Publications
51 Views
Price: ₹28.00
MRP ₹50.00
You save : ₹22.00
44% Off
अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II)

अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II)

By Sharp Publications
72 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off
राजयशास्त्रा राजकीय विचारांची परंपरा

राजयशास्त्रा राजकीय विचारांची परंपरा

By Sharp Publications
41 Views
Price: ₹33.60
MRP ₹60.00
You save : ₹26.40
44% Off
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
521 Views
Price: ₹36.40
MRP ₹65.00
You save : ₹28.60
44% Off
इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास

By Sharp Publications
119 Views
Price: ₹44.80
MRP ₹80.00
You save : ₹35.20
44% Off
हिंदी सामान्य स्तर (आधुनिक काव्य - २)

हिंदी सामान्य स्तर (आधुनिक काव्य - २)

By Sharp Publications
89 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹125.00
You save : ₹55.00
44% Off
अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास

अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास

By Sharp Publications
47 Views
Price: ₹39.20
MRP ₹70.00
You save : ₹30.80
44% Off
English Linguistics And Stylistics

English Linguistics And Stylistics

By Sharp Publications
64 Views
Price: ₹30.80
MRP ₹55.00
You save : ₹24.20
44% Off