Sharp Publications Books , Previous Year Papers

Sharp Publications Books , Previous Year Papers (Total 299 Products)
View: 
हिंदी (उपन्यास, नाटक तथा मध्ययुगीन हिंदी काव्य)

हिंदी (उपन्यास, नाटक तथा मध्ययुगीन हिंदी काव्य)

By Sharp Publications
1869 Views
( 51 )
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
हिंदी (हिंदी भाषा का विकास)

हिंदी (हिंदी भाषा का विकास)

By Sharp Publications
3995 Views
( 51 )
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
हिंदी (कहानी, काव्य एवं लेखन)

हिंदी (कहानी, काव्य एवं लेखन)

By Sharp Publications
2732 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
भूगोल (आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल)

भूगोल (आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल)

By Sharp Publications
1186 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
English (Appreciating Drama) Term-I

English (Appreciating Drama) Term-I

By Sharp Publications
1374 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
English (Study Of English Language & Literature)

English (Study Of English Language & Literature)

By Sharp Publications
1139 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
English (Appreciating Poetry)

English (Appreciating Poetry)

By Sharp Publications
1197 Views
( 51 )
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
1862 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र)

अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी अर्थशास्त्र)

By Sharp Publications
1099 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
अर्थशास्त्र (सूक्ष्म अर्थशास्त्र)

अर्थशास्त्र (सूक्ष्म अर्थशास्त्र)

By Sharp Publications
1300 Views
( 51 )
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
3552 Views
( 51 )
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Compulsory English

Compulsory English

By Sharp Publications
22238 Views
( 57 )
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय समाजशास्त्र)

राज्यशास्त्र (राजकीय समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
777 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

By Sharp Publications
5503 Views
( 51 )
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-I

मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-I

By Sharp Publications
1399 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

By Sharp Publications
3496 Views
( 52 )
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206)

इतिहास प्राचीन भारत (इ. स. पूर्व 3000 ते इ. स. 1206)

By Sharp Publications
1219 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

By Sharp Publications
9072 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
Optional English

Optional English

By Sharp Publications
3137 Views
( 52 )
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
हिंदी

हिंदी

By Sharp Publications
1665 Views
( 51 )
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

By Sharp Publications
856 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
समाजशास्त्र (समाजशास्त्राची ओलख)

समाजशास्त्र (समाजशास्त्राची ओलख)

By Sharp Publications
877 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
अर्थशास्त्र (भारतीय आर्थिक पर्यावरण)

अर्थशास्त्र (भारतीय आर्थिक पर्यावरण)

By Sharp Publications
1635 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
प्रारंभिक भारत : प्रोगैतिहासिक काल ते मौर्यकाल

प्रारंभिक भारत : प्रोगैतिहासिक काल ते मौर्यकाल

By Sharp Publications
1103 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
भूगोल (प्राकृतिक भूगोल)

भूगोल (प्राकृतिक भूगोल)

By Sharp Publications
1707 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
मानसशास्त्राचे मूलाधार

मानसशास्त्राचे मूलाधार

By Sharp Publications
957 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Compulsory English (In Marathi)

Compulsory English (In Marathi)

By Sharp Publications
4492 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

By Sharp Publications
8726 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
Strategic Management

Strategic Management

By Prin. Dr. Sudhakar Jadhvar, Prin. Dr. Babasaheb Sangale
1172 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off