मराठी

मराठी

831 Views
MRP : ₹235.00
Price : ₹164.50
You will save : ₹70.50 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Success Publications All B.Ed Exam books by Success Publications
ISBN 9789386951021
Author: Prof. Dr. Y. G. Kad, Prof. Dr. B. S. Andhale, Prof. M. B. Patil, Prof. Shital Tupe
Number of Pages 213
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
मराठी - Page 1 मराठी - Page 2 मराठी - Page 3 मराठी - Page 4 मराठी - Page 5

मराठी by Prof. Dr. Y. G. Kad, Prof. Dr. B. S. Andhale, Prof. M. B. Patil, Prof. Shital Tupe
Book Summary:

पुणे विद्यापीठाने २०१५ या शैक्षणिक वर्षात बी.एड. अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा घडवून आणली आहे. “अभ्यासशाखा आणि शालेय विषयाचे अध्यापनशास्त्र (पेपर २०५)'' या पेपरच्या माध्यमातून विविध शालेय विषयांचा ज्ञानाच्या व अध्यापनाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे. अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांची अंमलबजावणी जून २०१५ पासून सुरू होत आहे. या सुधारित अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्‍त असलेले “मराठी (२०५-०१)'' या विषयाचे पुस्तक आपल्या हाती देताना विशेष आनंद होत आहे.मराठी या शालेय विषयाच्या संदर्भात आणि अध्यापनशास्त्राच्या संदर्भात असणाऱ्या अभ्यासक्रमातील समाविष्ट घटकांचे अत्यंत सविस्तर व परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत पुस्तकात करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे स्वागत विद्यार्थी व प्राध्यापक करतील हा विश्‍वास आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.Ed Students.
Table of Content:

1. वर्णविचार शब्दविचार, वाक्यविचार व शब्दसिद्धी

2. वृत्त, छंद, अलंकार, रस व उपयोजित मराठी लेखन प्रकार

3. मराठी शिक्षणाची ओळख्य ब अध्यापनशास्त्रीय उपागम

4. मराठी विषय विश्लेषण, अध्ययन स्त्रोत ब मराठी विषय शिक्षक

संदर्भसूची