ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १

( 52 customers rating )
By बी. आर. महाजन more
3904 Views
Selling Price : ₹172.90
MRP : ₹260.00
You will save : ₹87.10 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Civil Engineering books by Nirali Prakashan
Author: बी. आर. महाजन
Number of Pages 321
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १ - Page 1 ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १ - Page 2 ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १ - Page 3 ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १ - Page 4 ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १ - Page 5

ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल सत्र - १ by बी. आर. महाजन
Book Summary:

महाराष्ट्रातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत तांत्रिक विषयांचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी *निराली प्रकाशन', पुणे यांनी अनेक पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. ही पुस्तके विद्यार्थी वर्गांत अत्यंत विद्यार्थिप्रिय झालेली असून त्यांना अतिशय उपयुक्‍त ठरलेली आहेत.

आम्ही आय. टी. आय. च्या विद्यार्थ्यांसाठी बी. आर. महाजन लिखित अक्षय प्रकाशन', कोल्हापूर यांनी प्रकाशित केलेली सर्व पुस्तके निराली प्रकाशनामार्फत प्रकाशित करीत आहोत. अक्षय प्रकाशनाच्या काही घरगुती अडचणींमुळे त्यांनी सर्व पुस्तके आम्हास प्रकाशित करण्यास दिली आहेत. बी. आर. महाजन यांची प्रकाशित पुस्तके, आणि येथून पुढे बाजारामध्ये येणारी सर्व नवीन पुस्तके आम्ही प्रकाशित करणार आहोत.

बी. आर. महाजन यांचा या विषयात प्रत्यक्ष कामाचा आणि अध्यापनाचा असा दुहेरी अनुभव असल्याकारणाने त्यांनी त्या विषयातील व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन 'मेकॅनिकल ड्राफ्टस्‌मन' या ट्रेडसाठी चांगली पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचे हे पुस्तक आपल्या हाती देताना आम्हास अत्यंत आनंद होत आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for Civil & Mechanical Engineering Students.

Related Mechanical Engineering Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!