Competitive Exams Books by Prashant Publications, Competitive Exams Study Materials in Marathi

Competitive Exams Books by Prashant Publications, Competitive Exams Study Materials in Marathi (Total 105 Products)
View: 
प्रादेशिक नियोजन व विकास

प्रादेशिक नियोजन व विकास

By डॉ. संजय भैसे, प्रा. देवेंद्र मस्की
6311 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
प्रात्यक्षिक भूगोल

प्रात्यक्षिक भूगोल

By प्रा. ए. पी. चौधरी, डॉ. सतीश जाधव, प्रा. अर्चना चौधरी
4302 Views
Price: ₹296.25
MRP ₹395.00
You save : ₹98.75
25% Off
व्यवसाय नियामक कायदे

व्यवसाय नियामक कायदे

By डॉ. एकनाथ जगदेव हेलगे
3841 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
मराठ्यांचा इतिहास (इ. स. 1605 ते इ. स. 1750)

मराठ्यांचा इतिहास (इ. स. 1605 ते इ. स. 1750)

By डॉ. जी. बी. शहा, डॉ. डी. एन्. वाघ, डॉ. एच्. आर्. चौधरी
3107 Views
Price: ₹296.25
MRP ₹395.00
You save : ₹98.75
25% Off
मानव विकास

मानव विकास

By डॉ. ज्योती वि. हावरे
2511 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
भाषा आणि कौशल्य विकास

भाषा आणि कौशल्य विकास

By प्रा. डॉ. संदीप माळी
2449 Views
Price: ₹82.50
MRP ₹110.00
You save : ₹27.50
25% Off
समुपदेशन मानसशास्त्र

समुपदेशन मानसशास्त्र

By डॉ बी एस पवार, डॉ जी बी चौधरी
2360 Views
Price: ₹187.50
MRP ₹250.00
You save : ₹62.50
25% Off
लेखनकौशल्य : मुद्रितशोधन व सर्जनशील लेखन

लेखनकौशल्य : मुद्रितशोधन व सर्जनशील लेखन

By डॉ. संदीप कडू माळी, प्रा. समाधान तुळशीराम पाटील
2056 Views
Price: ₹90.00
MRP ₹120.00
You save : ₹30.00
25% Off
माध्यमांसाठी लेखन व संवाद कौशल्ये

माध्यमांसाठी लेखन व संवाद कौशल्ये

By डॉ. अक्षय घोरपडे
2002 Views
Price: ₹71.25
MRP ₹95.00
You save : ₹23.75
25% Off
आरोग्य, योग आणि शारीरिक शिक्षण (भाग 2)

आरोग्य, योग आणि शारीरिक शिक्षण (भाग 2)

By डॉ. शैलजा भंगाळे, डॉ. पिंगला धांडे
1697 Views
Price: ₹101.25
MRP ₹135.00
You save : ₹33.75
25% Off
जीवन कौशल्य शिक्षण

जीवन कौशल्य शिक्षण

By डॉ. रंजना सोनवणे
1684 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
अपसामान्य - मनोविकृती मानसशास्त्र

अपसामान्य - मनोविकृती मानसशास्त्र

By प्रा डी आर जारोंडे
1638 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
पालकत्व शिक्षण

पालकत्व शिक्षण

By डॉ. शैलजा भंगाळे
1612 Views
Price: ₹174.00
MRP ₹232.00
You save : ₹58.00
25% Off
लोकसंख्याशास्त्र

लोकसंख्याशास्त्र

By डॉ. महादेव रिठे, डॉ. संतोष कुटे
1562 Views
Price: ₹135.00
MRP ₹180.00
You save : ₹45.00
25% Off
उपयोजित मानसशास्त्र

उपयोजित मानसशास्त्र

By प्रा डी आर जारोंडे
1542 Views
Price: ₹187.50
MRP ₹250.00
You save : ₹62.50
25% Off
सकारात्मक मानसशास्त्र : एक नवा दृष्टीकोन

सकारात्मक मानसशास्त्र : एक नवा दृष्टीकोन

By डॉ सी पी लभाणे, डॉ जयश्री सोनटक्के, डॉ संतोष सावदेकर
1494 Views
Price: ₹93.75
MRP ₹125.00
You save : ₹31.25
25% Off
मराठी व्याकरण व लेखन

मराठी व्याकरण व लेखन

By प्रा. समाधान पाटील
1396 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
मानव संसाधन व्यवस्थापन (भाग-2)

मानव संसाधन व्यवस्थापन (भाग-2)

By डॉ दिप्ती देशपांडे, डॉ श्रीनिवास जोशी, डॉ हेमंत मुकणे
1273 Views
Price: ₹187.50
MRP ₹250.00
You save : ₹62.50
25% Off
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

By डॉ मंगला जंगले
1249 Views
Price: ₹262.50
MRP ₹350.00
You save : ₹87.50
25% Off
विकासाचे अर्थशास्त्र

विकासाचे अर्थशास्त्र

By डॉ. एकनाथ जगदेव हेलगे
1239 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
व्यापारी भूगोल

व्यापारी भूगोल

By डॉ. वसुदेव साळुंके, डॉ. गणेश चव्हाण, डॉ. सुरिंदर वावळे, प्रा. आकाश सोनवणे, प्रा. राजेंद्र पवार
1215 Views
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
प्राकृतिक व मानवी भूगोल

प्राकृतिक व मानवी भूगोल

By डॉ. यू. पी. सूर्यवंशी, डॉ. सुभाष निकम
1210 Views
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
सूक्ष्म अर्थशास्त्र

सूक्ष्म अर्थशास्त्र

By डॉ सुमित्रा पवार, प्रा डॉ दिलीप जगताप
1105 Views
Price: ₹206.25
MRP ₹275.00
You save : ₹68.75
25% Off
मानवी हक्क

मानवी हक्क

By डॉ वा भा पाटील
1078 Views
Price: ₹521.25
MRP ₹695.00
You save : ₹173.75
25% Off
साहित्यविचार (भारतीय आणि पाश्चात्त्य)

साहित्यविचार (भारतीय आणि पाश्चात्त्य)

By प्रा ब लु सोनार, डॉ प्रभाकर ज जोशी
1079 Views
Price: ₹187.50
MRP ₹250.00
You save : ₹62.50
25% Off
भू-माहितीशास्त्र

भू-माहितीशास्त्र

By डॉ ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, डॉ सुरेश अहिर, डॉ आशा काटे-सूर्यवंशी
1077 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
व्यक्तिसह-कार्य

व्यक्तिसह-कार्य

By डॉ राहुल निकम
1074 Views
Price: ₹221.25
MRP ₹295.00
You save : ₹73.75
25% Off
आपत्ती जोखीम कपात

आपत्ती जोखीम कपात

By प्रा ए पी चौधरी, प्रा अर्चना चौधरी, डॉ प्रज्ञा जंगले
1068 Views
Price: ₹131.25
MRP ₹175.00
You save : ₹43.75
25% Off
व्यवहार कौशल्ये (भाग-1)

व्यवहार कौशल्ये (भाग-1)

By डॉ एस पी गिरासे, डॉ जे बी मोरे, प्रा व्ही एस जैन
1056 Views
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
भारतीय आर्थिक पर्यावरण (भाग - 1)

भारतीय आर्थिक पर्यावरण (भाग - 1)

By डॉ. आर. जी. रसाळ, डॉ. एस. जी. वैद्य, प्रा. एस. बी. अभंग, प्रा. एस. पी. आढाव
1037 Views
Price: ₹131.25
MRP ₹175.00
You save : ₹43.75
25% Off